Jednání - komunikace, nikoli válka

Jednání se vedou na různých úrovních v organizaci. Vrcholoví manažeři musí často řešit náročný úkol, jak být pro své podřízené dobrým vedoucím a zároveň dobrým obchodním partnerem pro zákazníky. Takový člověk musí disponovat jak schopností komunikovat a jednat s pracovními týmy, tak i schopností komunikovat se zákazníky. Nikdy by přitom neměl zapomínat na to, že cílem jednání by mělo být vytvoření nebo posílení vztahu s druhou stranou.

Je samozřejmé, že to není lehký úkol. Společnost nám totiž neustále vnucuje stereotyp, že každé jednání je boj, jehož cílem je vyhrát. Skutečnost je taková, že při jednání se musíme snažit najít řešení přijatelné pro obě strany. Jestliže budeme navenek vypadat jako ti, kteří se snaží druhého zničit argumenty, nikdo se s námi nebude chtít v budoucnu do jednání pouštět. Z dlouhodobého hlediska je tedy mnohem lepší se snažit spíše navazovat vztahy, než za každou cenu vyhrávat.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher