Je důležité udržovat homogenní pracovní tým?

Je důležité udržovat homogenní pracovní tým?

Některé pracovní týmy jsou více než zvláštní tím, jak jsou jejich členové sehraní či jak spolu tráví obrovské množství času. Je-li pak třeba takový tým o někoho doplnit, může se stát, že dosavadní členové budou mít přirozené obavy o to, zda nováček do jejich pracovní skupiny zapadne a zda nenaruší její funkci.

Podle odborníků je však důležité vytvářet pokud možno heterogenní týmy, protože tak, jako se liší jejich členové, liší se i zákazníci. Je tedy vhodné, aby se v každé skupině našel pracovník, který zákazníkovi porozumí a který přinese nové a neotřelé myšlenky. Je proto třeba vytvářet skupiny diverzifikované, např. skupiny, jejichž členové mají různý sociální či etnický původ – jinak se z týmu postupně vytrácí tvořivost.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com