Je důležité udržovat homogenní pracovní tým?

Některé pracovní týmy jsou více než zvláštní tím, jak jsou jejich členové sehraní či jak spolu tráví obrovské množství času. Je-li pak třeba takový tým o někoho doplnit, může se stát, že dosavadní členové budou mít přirozené obavy o to, zda nováček do jejich pracovní skupiny zapadne a zda nenaruší její funkci.

Podle odborníků je však důležité vytvářet pokud možno heterogenní týmy, protože tak, jako se liší jejich členové, liší se i zákazníci. Je tedy vhodné, aby se v každé skupině našel pracovník, který zákazníkovi porozumí a který přinese nové a neotřelé myšlenky. Je proto třeba vytvářet skupiny diverzifikované, např. skupiny, jejichž členové mají různý sociální či etnický původ – jinak se z týmu postupně vytrácí tvořivost.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com