Jak vést své podnikání na dálku

Když váš tým pracuje na dálku, musíte přizpůsobit svůj manažerský přístup novým podmínkám. Netýká se to však jen vedení lidí. Začněte těmito čtyřmi strategiemi, které povedou vaše podnikání.

Ilustrační snímek

1. Zaměřte se na dlouhodobé cíle

Přemýšlejte o posledních několika měsících: Kolik času jste strávili prací na dlouhodobých cílech a strategii? Pokud to bylo méně času než obvykle, je to pochopitelné. Když si nejste jisti, co příští týden přinese, může být těžké myslet na další čtvrtletí nebo příští rok. Ale jakmile se usadíte v dlouhodobé práci na dálku, je důležité se znovu zaměřit na dlouhodobé cíle vaší společnosti. Tyto cíle pomohou formovat to, co vaše organizace v krátkodobém horizontu upřednostňuje.

Vezměte si příklad z působení Alan Mulallyho ve společnosti Ford. Mulally začal jako generální ředitel Ford na konci roku 2000. Jeho zodpovědností bylo vést značku v následující finanční krizi. Namísto snižování nákladů všude, kde mohl, využil své dlouhodobé vize, že by společnost vytvořila vysoce kvalitní ekologická vozidla jako svůj klíčový produkt. Každé rozhodnutí, které učinil, se mělo přiblížit tomuto cíli. Zároveň věnoval i spoustu času, aby svému manažerskému týmu vysvětlil, jaký je záměr, a ujistil se, že i oni a zbytek společnosti jsou v souladu s touto dlouhodobou strategií.

3. Jasně sdělte svá očekávání

Je pravděpodobné, že jste v reakci na pandemii komunikovali opatření včas a na všech úrovních. Avšak to, že jste se vy a váš tým usadili v nových rutinách vzdálené práce neznamená, že by se komunikace měla utlumit. Ve skutečnosti je nyní čas komunikaci vylepšit – zejména pokud jde o stanovení očekávání vzdálené práce.

Podle společnosti Zapier, která má plně vzdálený tým, je zásadní stanovit očekávání týkající se toho, jak rychle by zaměstnanci měli reagovat na zprávy, jaké úkoly je třeba dokončit, kdo je za jejich splnění odpovědný a stanovit lhůty pro dokončení těchto úkolů. Je také potřeba otevřít různé komunikační kanály, kterými budete nové standardy a očekávání komunikovat – email, schůze oddělení nebo osobní setkání manažerů se zaměstnanci.

3. Stanovte základní pravidla pro schůzky

Pravidla a očekávání pro virtuální schůzky jsou důležitá, aby online diskuze byly skutečně efektivní a bez narušení. „Přinejmenším očekávejte, že zaměstnanci budou přesní,“ navrhuje Christine Alemany, generální ředitelka značky a marketingové firmy TBGA. „Pozdní vstup na virtuální schůzku je stejně rušivý, jako když se objevíte pozdě na osobní schůzce.“ Kromě toho můžete zvážit i požadavek, aby zaměstnanci byli neustále přítomni také na kameře, a požádat je, aby na svých laptopech zavřeli všechny ostatní karty. „Udělejte cokoli, abyste omezili multitasking a zajistili, aby zaměstnanci schůzi věnovali plnou pozornost,“ doplňuje Alemany.

4. Udělejte si čas na firemní kulturu

To, že nejste v kanceláři, neznamená, že můžete nechat svou firemní kulturu zmizet. Vaše úsilí o podporu kultury mezi vašimi zaměstnanci může být nyní ještě důležitější. Použijte platformu pro rychlé zasílání zpráv, jako je Slack, abyste zveřejňovali výzvy, které přimějí zaměstnance, aby mezi sebou nahodile komunikovali a udržovali kontakt. Tyto výzvy by mohly zahrnovat sdílení fotografií třeba z dovolené, tipů na produktivitu, nastavení z práce z domova nebo obrázků domácích mazlíčků aj. Povzbuzujte zaměstnance, aby používali video pro své online hovory, aby si tak připomněli, že na druhé straně obrazovky existují lidé. Příležitosti jsou nekonečné – ujistěte se, že jsou v souladu s vašimi kulturními praktikami.

 

 

-bb-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com