Jak učit dospěláky

Manažeři, trenéři a lektoři zacházejí s účastníky školení jako s papoušky. Očekávají, že žáci budou tiše sedět, zatímco na ně experti budou chrlit znalosti, a pak budou papouškovat to, co se naučili. Lidé se už ale nechtějí učit tímto způsobem. Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci vstřebali, co je naučíte, potřebujete se řídit následujícími čtyřmi principy o vzdělávání dospělých.
1. *Musíte vidět své žáky jako individuality, nikoli jako uniformní skupinu.* K přemýšlení o tom, co je budete učit, připojte i přemýšlení o tom, co jim učení usnadní. Jaké jsou jejich učební styly, jakými minulými zkušenostmi mohou přispět k procesu učení, co již vědí?
2. *Učiňte výuku aktivní, ne pasivní.* Nechte účastníky myslet, mluvit, psát, kreslit a hýbat se, lépe si užijí a zapamatují, co se naučili. Je lepší dialog než přednáška. Nechte je účastnit se navrhování výcviku, ptejte se jich, jak by se chtěli učit.
3. *Ukažte jim, že to, co je učíte, je užitečné.* Dospělí očekávají, že naučené znalosti budou praktické a relevantní. Nejlépe si zapamatují to, co bezprostředně použijí.
4. *Zpevněte jejich vědomosti.* Lidé potřebují, abyste jim pravidelně říkali, co dělají dobře. Potřebují specifické instrukce pro věci, které mají zlepšit. A potřebují čas na to, aby využili naučené ve své práci. Tip nakonec: Nejlépe se něco naučí a zapamatují, když to budou učit v dalších 48 hodinách někoho jiného.
-ba-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal