Jak svému týmu dopomoci dosáhnout svého maximálního potenciálu ve čtyřech krocích

Manažer by měl být jakýmsi facilitátorem, který svým podřízeným umožní kolektivně využít svých silných stránek a dosáhnout maximálního potenciálu. Jak můžete k dosažení tohoto potenciálu svému týmu dopomoci v praxi? Máme pro vás čtyři tipy.

Ilustrační snímek

Podporujte interní debatu v rámci týmu

Podle webu CIO.com je v prvé řadě nutné neubíjet debatu a občas i neshody v rámci týmu. Ani vy jako manažer nemáte odpověď na všechno. A místo toho, abyste striktně říkali, jak věci mají být, byste měli dát prostor členům týmu se o svých názorech interně bavit. Podporujte diverzitu, nechte vyznít i názory, se kterými nesouhlasíte, a veďte debaty nad tím, jak by se mohly věcí dít jinak.

Podpořte silné stránky jednotlivých pracovníků

Každý zaměstnanec má své silné a slabé stránky. A pro dobro jak samotného zaměstnance, tak i celého týmu, je vhodné u každého pracovníka podporovat to, co mu jde a co ho baví. Nesnažte se tedy napravovat slabé stránky jednotlivých zaměstnanců a raději se naopak soustřeďte na rozvíjení jejich silných stránek.

Veďte se svými podřízenými soustavný dialog

Aby mohli vaši pracovníci podávat maximální výkon a byli co možná nejvíce produktivní a spokojení, nesmíte mezi nimi a vámi vybudovat zeď. Se svými podřízenými musíte vést soustavný dialog a průběžně zjišťovat, co jim vadí, co je baví, jaké jsou jejich názory a jaké mají nápady na zlepšení.

Okamžitě potírejte jakékoliv náznaky toxického chování

V neposlední řadě je nutné zajistit, že všichni pracovníci mohou pracovat ve zdravém, inspirativním a bezpečném prostředí. Jakýkoliv potenciál jednotlivých pracovníků je ubitý, pokud musí pracovníci čelit toxickému chování, šikaně, přemíře stresu nebo jiným negativním okolnostem. Jakékoliv znaky toxického chování (šikana, přehnaná soutěživost, workoholismus apod.) u vašich podřízených musejí být z vaší strany ihned nekompromisně potírány.

 

-mm-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com