Jak se stát mocným vůdcem

Moc patří mezi nevyslovené reality pracovišť – kdo má moc, kdo ji naopak nemá a proč? Podle nové studie amerického Centra pro kreativní vůdcovství s názvem The Role of Power in Effective Leadership hledají vůdcové jasno v tom, kolik autority jim jejich pozice nabízejí v porovnání s ostatními zdroji v organizaci. Měli by však spíše usilovat o to, aby porozuměli zdrojům moci, moci vztahů, informací a odbornosti. Jak tedy efektivně používat moc v pozici vůdce?

- Udělejte ze vztahů prioritu. Investujte čas a energii do svých stávajících vztahů. V případě nutnosti zlepšujte svůj image. Určete si také lidi, s nimiž potřebujete rozvíjet nebo vybudovat vztah. Vaše schopnost používat moc vztahů totiž ztratí na hodnotě, když se nebudete spojovat se správnými lidmi.

- Nezdůrazňujte příliš svou osobní agendu. I když vám moc vztahů může pomoci prosazovat vaši vlastní agendu, měli byste si dávat pozor, abyste nevypadali jako sóloví nebo dokonce nečestní hráči. Ujistěte se, že svou moc ve vztazích nezneužíváte.

- Maximalizujte svou komunikační síť. Zamyslete se nad lidmi, s nimiž nejvíce komunikujete. Umožňují vám přístup k jedinečným informacím? Rozšiřujte svou komunikační síť tak, abyste nalezli nové zdroje informací.

- Buďte velkorysí s informacemi. Pokud jste v centru dění, pamatujte si, že tajení informací může mít negativní důsledky. Naučte se informace sdílet, nepůjde-li o důvěrná fakta.

- Buďte experty. Nemůžete mít moc, pokud nebudou lidé, kteří by vás vnímali jako mocného. Staňte se proto přirozeným odborníkem a buďte otevření se svými znalostmi a zkušenostmi.

- Upravte svou moc tak, aby odměňovala druhé. Odměna není jen záležitostí peněz. Uznávat a odměňovat členy svého týmu můžete i jinak. Zeptejte se jich, co považují za odměnu. Nepředpokládejte automaticky, že to víte.

- Odměňujte slovy. Pravidelně poskytujte pozitivní zpětnou vazbu. V průměru by měly přicházet čtyři pochvaly na jednu kritiku.

- Trestejte s určitým účelem. Jasně vysvětlete, jaké důsledky bude mít chování zaměstnanců, které nepovede k plnění očekávání, a držte se těchto pravidel.

- Učte ostatní. Mít moc neznamená ji hromadit. Chcete-li dát určitou odpovědnost svým lidem, musíte je také učit, jak využívat moc, kterou jim svěříte.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership