Jak říci šéfovi, že nemá pravdu

Sdělit nadřízenému, že se mýlí není jednoduché. Neznamená to ovšem, že bychom to neměli dělat. Postupovat je třeba velmi opatrně. Samozřejmě jde o značné riziko, to však v sobě současně skrývá i jistý pozitivní potenciál. Podaří-li se nám poskytnout nadřízenému hodnotnou zpětnou vazbu, bude si nás vážit jako důvěryhodného rádce.

Celý proces komunikace s nadřízeným ohledně jeho mylného názoru se týká rozhodování ve třech hlavních oblastech:

- Srdce: Ujasněte si své pocity, abyste jednali čestně a konstruktivně.
- Hlava: Rozmyslete si důvody, na jejichž základě je daná politika špatná.
- Ruce: Hovořte o tom, jak postupovat jiným způsobem.

Článek shrnuje celkem sedm doporučení, jak konkrétně sdělit nadřízenému, že postupuje špatným směrem:

- Nepřibíhejte na schůzi v hysterickém stavu. Ujistěte se, že jste předtím, než přednesete své námitky, dali šéfově politice dostatek prostoru, aby ukázala své opodstatnění.
- Požádejte o svolení. Než přednesete své stanovisko, zeptejte se nadřízeného, zda je to v pořádku.
- Ujistěte se o čestnosti své motivace k projevení nesouhlasu. Je-li vaším cíle pouze stěžovat si a nenabízet žádné možné řešení, raději mlčte.
- Zdůrazněte nejprve to pozitivní. Nadřízenému můžete sdělit prakticky cokoliv, řeknete-li napřed něco hezkého.
- Pozorně poslouchejte. Snažte se zapojit nadřízeného do diskuse a spíše poslouchat, než mluvit.
- Přistupujte k nadřízenému, jako by šlo o zákazníka. Předneste svůj příspěvek ve formě, kterou nejlépe přijme.
- Nevzdávejte se příliš brzy. Nemůžete očekávat, že se nadřízený po jedné schůzi, na níž projevíte svůj nesouhlas, vzdá své pozice.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral