Jak předcházet konfliktu v týmech

Některá místa jsou zkrátka úplně jako stvořená pro konflikt. Jenže jak vytvořit místo a prostor, aby tam ke konfliktům nedocházelo? To je možná otázka, kterou si klade nejeden zaměstnavatel.

- Bezproblémový jedinec. Toto řešení představuje pravděpodobně nejproduktivnější variantu pracovního postupu. Když zadáme úkol jen jednomu člověku, zvládne ji podle vlastního vědomí a svědomí. Zkrátka prostor pro konflikty není žádný. Ve vzduchu však zůstává viset otázka progresivity a kreativity. Heterogenní týmy samy od sebe vytvářejí konstruktivnější prostředí než jednotlivci, a kromě toho se při této alternativě střetneme s tím problémem, že výsledný efekt individuální práce se ostatním nemusí vůbec líbit. Jednotlivce můžeme takovým způsobem dostat do slepé uličky. Je velká možnost, že už si sám dále nebude vědět rady.

- Práce v kolektivu. Zde je problém v tom, že některým členům pracovní komunity dělá velký problém přijmout mezi sebe nového člena, respektovat ho od prvního dne a vyhradit mu určitý životní prostor. Ze strany začátečníka nemá pracovník možnost vidět právě ukázkový přístup, snaží se nedat najevo svoje slabosti a za žádných okolností neustoupit. Heterogenním společnostem se rozhodně nikdy nevyhnete. Klíčovou otázkou v týmové práci je rozdělení pozicí.

- Sociální postavení pracovníka a jeho kvalifikace. To jsou dva faktory, které se musí nutně zohlednit. Když má dotyčný výborné znalosti a zároveň má v kolektivu pozici přirozené autority a vůdce není zrovna nejvhodnější, když se k němu přiřadí pravý opak. Stejně tak člověk, který je výborným pracovníkem, nemusí mít zrovna v týmu nadstandardní postavení. Pokud ale máme k dispozici nevýrazné pracovníky, také bychom je raději neměli kombinovat. Nejlepší je, když nebudete vedle sebe stavět odborníky na jednu a tu samou věc. Nejvíce přínosné bude, když vedle sebe budete soustředit podobné oblasti zájmu, protože pak bude mít každý vlastní pohled na věc.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk