Jak nebýt neustále zaneprázdněný?

Pracovní týden o 70 hodinách přijde občas vhod, například tehdy, když vám úsilí vynaložené přesčas pomůže dodržet kriticky důležitý deadline. Platí to ale pouze v krátkodobém horizontu. V tom dlouhodobém totiž převáží nevýhody, především snížená produktivita práce. Studie ukazují, že o 50 % více času věnovaného práci přidá k pracovním výsledkům pouze 25-30 %. Z dlouhodobého hlediska tedy nejde o efektivní přístup. Jak se přílišné zaneprázdněnosti zbavit?

Ilustrační snímek

Web Open Forum pro vás má následující tipy.

Odměňujte výsledky

Pokud jste manažer, vyhněte se předsudku hodnotit na základě odpracovaných hodin. Většina šéfů totiž hodnotí pracovníky, kteří v práci tráví dlouhou dobu, jako mnohem zodpovědnější, spolehlivější a výkonnější. Taková představa je ale nebezpečná. Nutí pracovníky vzdávat se osobního života. Zároveň je také nepodporuje v tom, aby se snažili pracovat co nejefektivněji. Proto se soustřeďte na výsledky a přestaňte počítat hodiny.

Přehodnoťte svůj rozvrh

Udělejte změny ve svém každodenním rozvrhu. Co se dá zlepšit? Jsou některé z vašich pracovních schůzek pouhou ztrátou času? Opravdu musíte přečíst všechny e-maily, které dnes pravidelně čtete? Možná, že nebudete muset tolik cestovat, když některé schůzky nahradíte telekonferencemi. Zamyslete se prostě nad tím, zda takto nemůžete ze svého rozvrhu osekat aspoň pár hodin.

Nemluvte o tom, jak máte plné ruce práce

Zaneprázdněnost, na kterou si často stěžujeme, bývá minimálně z části zaviněná námi samotnými. Lidé se často obávají, čemu všemu by museli čelit, kdyby nebyli plně zaměstnáni svou prací. Jejich ambice a úzkost jsou to, co je nutí nabírat si stále další práci dobrovolně. Ve finále ale ani moc nesejde na tom, zda pracujete příliš mnoho kvůli svým strachům a ambicím nebo proto, že to vaše zaměstnání skutečně vyžaduje.

Škodlivé následky toho, že jste příliš vytížení, se projeví bez ohledu na příčinu tohoto stavu. Vychloubačné stížnosti na to, jak jsme strašně zaneprázdnění, jsou dnes už téměř statusovým symbolem. Takové „stížnosti” ale pro nás nejsou prospěšné. Ano, je to příjemné, protože při podobných nářcích cítíme obdobné potěšení jako to, které zažíváme díky jídlu nebo penězům – ale zkuste s tím přestat.

Přestávky na odpočinek

Vždy si dopředu naplánujte, kdy a jak budete v průběhu svého pracovního dne odpočívat. Rozhodněte se už dopředu, kdy si budete 10 minut číst, kdy se podíváte na TED video nebo kdy si poslechnete trochu hudby.

-jk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum