Jak napsat životopis na pozici projektového manažera

Práce projektového manažera zahrnuje spoustu různých činností, které se zpravidla odehrávají ve více týmech a na více místech. Sepsat je stručně, ale zároveň dostatečně výstižně do životopisu, proto není jednoduché.

Životopis projektového manažera by měl jasně ukázat, že dotyčný umí vést lidi, řídit rizika a dosahovat výsledků ke spokojenosti svých klientů.

Ilustrační snímek

Podle serveru theundercoverrecruiter.com by v něm bez ohledu na to, v jakém oboru jste řídili projekty, neměly chybět následující dovednosti.

1. Plánování

Uveďte příklady plánování činnosti projektových týmů, které jste řídili, nebo rozvrhování úkolů, na kterých jste pracovali. Zdůrazněte výsledky, které byly dosaženy včas a v rámci určených rozpočtů.

2. Řízení nákladů

Uveďte výše rozpočtů, s nimiž jste pracovali, rozdělení nákladů na jednotlivé části projektů a také používané metody a nástroje pro kontrolu nákladů. Zmiňte konkrétní úspory, kterých jste dosáhli.

3. Řízení rizik

Dobrý životopis projektového manažera by měl obsahovat také příklady rizik, která jste odhalili a úspěšně překonali dříve, než se mohla stát skutečnými hrozbami.

4. Vůdcovské dovednosti

Pokud jste vedli projektový tým, zvýrazněte své dovednosti v oblasti leadershipu. Uveďte, že jste vedli porady, hodnotili výkonnost podřízených, motivovali k lepším výkonům apod.

5. Metody projektového řízení

Jmenujte konkrétní metodologie, podle nichž jste řídili svěřené projekty (Prince2, ITIL, agilní projektové řízení apod.). Specifikujte také, zda jste absolvovali odborná školení a máte příslušné certifikace. Uveďte konkrétní příklady uplatnění jednotlivých metodologií na konkrétních projektech.

6. Psaní obchodních scénářů

Každý projektový manažer by měl být schopen napsat obchodní scénář (tzv. business case) k projektu. V životopise specifikujte, jaké obchodní scénáře jste napsali, případně revidovali.

7. Dosahování výsledků

Sepište přínosy vámi řízených projektů co nejpřesněji, včetně čísel.

-kk-

Zdroj: The Undercover Recruiter - populární britský blog věnovaný náboru a rozvoji kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Undercover Recruiter