Jak na agresivní jedince v týmu

V diskusním fóru na serveru Monster.com se jeden uživatel ptá, jak se má vyrovnat s agresivním chováním některých členů svého týmu. Tito lidé jsou údajně velmi náchylní na nesouhlas se svými názory a veškeré podobné náznaky velmi nelibě nesou. Autor příspěvku se domnívá, že jejich jednání má co do činění s nízkou sebedůvěrou, ale zároveň přiznává, že ostatní členové týmu nemají čas na něco takového brát ohled.

Autoři odpovědí se shodují v tom, že tento problém by se měl řešit, a to pokud možno individuálně, protože předvolání „na kobereček“ před ostatní členy týmu je potupné. S řešením by se nemělo otálet, protože pak se celý problém stane ještě nepřehlednějším a komplikovanějším. S řešením mohou případně pomoci i vedoucí oddělení lidských zdrojů nebo nadřízení.

Někteří diskutující se domnívají, že problémy v tomto konkrétním týmu jsou skutečně způsobeny nízkou sebedůvěrou konkrétních členů (navíc v kombinaci s perfekcionismem) a dávají tipy, jak tento stav změnit. Je možné například naplánovat porady tak, aby se na nich mohl každý vyjádřit a fungovat na nich jako nezávislý pozorovatel a naslouchající.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com