Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (1/2)

Více a více firem objevuje hodnotu, kterou mohou získat částečnou spoluprací se svými konkurenty. Spolupracovat a svádět konkurenční boj najednou, to je oříšek. Například společnosti Amazon LinkedIn však své konkurenty přizvaly ke společným platformám. Jen rozšíření jejich sítě bylo samo o sobě vítaným přínosem.

Ilustrační snímek

Je jasné, že taková aliance vyžaduje pečlivé a opatrné řízení. Zaujmutí a udržení v rovnováze dvou diametrálně odlišných postojů – spolupráce a konkurence – vůči jedné a té samé straně, to je náročné. Účastníci riskují, že budou zneužiti, avšak pokud jsou příliš opatrní a nepřístupní, zamýšlená synergie nikdy nenastane. Většina akademiků doporučuje zavést strategii důsledného oddělení, kdy např. existují dva týmy, z nichž jeden se stará o aspekty spolupráce a druhý o aspekty konkurenční.

Záchranné logistické týmy

Od roku 2010 do roku 2014 se výzkumníci z obchodní školy INSEAD zabývali studiem Záchranných logistických týmů (ZLT), což byla skupina sdružující experty na logistiku ze 4 vedoucích firem (z USA, Nizozemska, Kuvajtu a Dánska). Tyto firmy jsou konkurenty, ale v ZLT spolupracovaly, aby pomohly OSN v situacích živelních pohrom. V roce 2013 tak 20 ZLT expertů pomáhalo Filipínám s bezproblémovým doručováním humanitárního materiálu.

Když udeří pohroma, firmy musí společně co nejrychleji zajistit poskytnutí nezbytných zdrojů. Personál ZLT v dané oblasti obvykle nemá téměř žádný kontakt se svými mateřským společnostmi a musí improvizovat, aby překonal tření a napětí, které to mezi zástupci různých firem vyvolává. Jak ZLT fungovaly v tak náročných podmínkách? Výzkumníci provedli 28 rozhovorů se zaměstnanci a manažery oněch 4 firem, analyzovali data, prošli si poznámky ze školení, zprávy a doporučení generálních ředitelů a také mnoho dalších interních dokumentů. Jejich zjištění přineseme v druhé části článku.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (1/2)

Aktuální

Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (2/2)