Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (2/2)

minulém článku jsme viděli, jak firma může spolupracovat se svými rivaly. Nyní se podívejme, jak je možné zmírnit napětí, které takovou spolupráci může provázet. Obecně lze říct, že pracovníci jsou docela dobří v udržování dostatečné a přitom bezpečné míry sdílení svých zkušeností z daného byznysu.

Ilustrační snímek

Pravidla pro spolupráci

Každá firma si zvolila manažera, který je za aktivity v rámci partnerství zodpovědný. Potom Záchranné logistické týmy (ZLT) zorganizovaly školení, která se zabývala právě pravidly spolupráce. Během těchto školení se zástupci ze všech firem promíchali ve složených týmech a v těchto týmech pak spolupracovali na cvičeních, která simulovala reálné podmínky.

Spolupráce se soupeři

Členi ZLT si byli vědomi toho, že mimo své partnerství pod OSN zůstávaly ony 4 firmy stále konkurenty. Tření a napětí pramenilo z nutnosti sdílet znalosti, která byla v rozporu s jejich úsilím ochránit si své kompetence, které jsou pro konkurenceschopnost klíčové. Proto se firemní zástupci obvykle vyhýbali rozhovorům o byznysu samotném. Velice sdílní ale byli v případě, že tématem byla bezpečnost.

Hlavně nevyzradit nic citlivého

Když bylo třeba zareagovat na požadavek na dopravu a skladování v oblasti živelní pohromy, zástupci firem nechtěli sdílet podrobnosti o vztazích a dohodách se svými dodavateli a smluvními partnery. K několika náznakům a vyzrazením došlo, ale bylo jich jen málo.

Řízení vztahů v týmu

Tření také může být vyvoláno nutností zvyknout si na spolupráci se svými minulými (a budoucími) konkurenty. Pomohlo soustředit se na sdílené zážitky, na to, co bylo společné. Všichni spali v těch samých stanech, vařili si a jedli společně. Školení a briefingy pomohly nastavit jasné hranice mezi pro bono aktivitou a obchodním, konkurenčním rozměrem.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (1/2)

Aktuální

Jak funguje spolupráce s rivaly: Příklad z logistiky (2/2)