Jak číst výsledky 360stupňové zpětné vazby

Hodnocení vzešlé ze 360stupňové zpětné vazby se běžně používá pro rozvoj manažerů, kteří díky němu získávají náhled na svůj pracovní výkon a vůdčí dovednosti hned z několika různých perspektiv.

Ilustrační snímek

V procesu 360stupňové zpětné vazby jsou hodnoceny dvě primární složky vůdčích dovedností: kompetence v pracovní oblasti (organizování práce, delegování úkolů, akčnost v případě potřeby, nasměrování týmu) a také dovednosti v oblasti mezilidských vztahů (např. řešení konfliktů, oceňování přímých podřízených, mentorování).

Nicméně stále existuje několik otázek, které nás při používání tohoto nástroje často napadnou. Jednou z nich je i to, kdo je vlastně tím nejdůležitějším zdrojem zpětné vazby při tomto hodnocení. Je to sama osoba, která je hodnocena, přímý podřízený, kolega na stejné úrovni nebo nadřízený?

Výzkumníci Centra pro kreativní leadership se v nedávné studii zaměřili právě na tuto otázku – a dospěli k několika odpovědím.

Co hodnocení vlastně odhalují

To, jak samotní testovaní lídři hodnotí své vlastní vůdčí dovednosti, bývá obvykle jen slabým ukazatelem toho, co si o nich a jejich možném budoucím kariérním neúspěchu myslí jejich kolegové. Naproti tomu hodnocení ze strany kolegy na stejné úrovni, přímého podřízeného a vedoucího pracovníka bývají poměrně dobrými varováními ohledně toho, zda u dotyčného manažera hrozí riziko kariérního neúspěchu. Úplně nejlepší předpovědi pro blížící se kariérní problémy poskytují obvykle lidé pracující na stejné úrovni jako testovaný.

Všechny zdroje hodnocení (podřízení, kolegové na stejné úrovni, nadřízení) jsou pro 360stupňovou zpětnou vazbu důležité. Zdá se však, že zvláštní pozornost by měla být věnována hodnocení právě ze strany lidí, kteří jsou na stejné úrovni.

Hodnocení sebe sama je také velmi užitečné aspoň v jednom zásadním ohledu: lídři by se měli soustředit na to, jak vidí sami sebe ve srovnání s tím, jak je vidí jejich přímí podřízení, kolegové na stejné úrovni a nadřízení. Soulad nebo nesoulad v těchto pohledech může naznačit budoucí kariérní problémy – pokud se testovaní manažeři vidí jako lepší ve srovnání s tím, jak je vidí ostatní, je to jasný varovný signál, že to s jejich kariérou půjde z kopce. Toto riziko však není vysoké, pokud sami sebe hodnotí hůře nebo pokud je jejich sebehodnocení v podstatě shodné s tím, jak je vidí ostatní hodnotitelé.

-jk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership