Jackson to dělal v kuchyni. A kde vy?

Bývalý americký prezident Andrew Jackson proslul mimo jiné tím, že okolo sebe dokázal shromáždit neoficiální, důvěrnou skupinu poradců známou jako Kitchen Cabinet. Přestože závisel na hlavách ministerstev a oficiálních úřadů, využíval rady tohoto sboru k tomu, aby mu pomohly utvářet politiku a řídit národ. Jeho poradní sbor vznikl na základě schůzek v kuchyni Bílého domu, odkud také pochází výše uvedený název. I když Jackson již není prezidentem, Kitchen Cabinet se zachoval jako pojem označující malou skupinu důvěryhodných poradců ovlivňujících rozhodování vysoce postavených osob. Skutečnost je totiž taková, že jen málo vlivných lidí se obejde bez sítě poradců.

Řada lidí, například na manažerských postech, si uvědomuje důležitost budování kontaktů s odborníky. V praxi však většinou pověřují jiné, aby jednali za ně. Dříve než si zvolí poradce, měli by si ujasnit, co chápat pod slovem důvěra. Článek popisuje tři typy důvěry – osobní, expertní a strukturální. Osobní důvěra znamená víru v něčí integritu, expertní důvěra symbolizuje víru v mistrovství v určité oboru a strukturální důvěra znamená vztah mezi rolí a ambicemi manažera a jeho poradců. Dále by se důvěra měla týkat i změny chování poradců v závislosti na případném povýšení, nových úkolech a povinnostech.

S budováním poradního sboru mohou začít již absolventi škol mezi svými spolužáky a akademickými institucemi. Noví poradci budou přicházet s dalším postupem v kariéře, jak v zaměstnání, tak na poli odborných spolků. Základním předpokladem fungování poradního sboru je vyhnutí se konfliktu zájmů. Jakkoli důvěryhodné spolupracovníky bude manažer mít, vždy nastanou situace, kdy bude potřebovat nezávislou radu. Ve snaze nezpůsobit konflikt zájmů se manažeři nejčastěji obracejí na osoby mimo své firmy. Důvěra mezi zaměstnanci firmy může být narušena profesionálními změnami. Klíčovými členy poradních sborů bývají manažeři na stejných postech v jiných firmách. Předpokládá se samozřejmě nezveřejňování důvěrných informací.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com