Introverti nejsou horší než extroverti

Existuje všeobecná představa, že introverti, kteří tvoří přibližně 40 % populace, zůstávají v kariéře spíše pozadu. Ve skutečnosti, podle zprávy v USA Today, však introverti představují až 40 % vrcholových manažerů.

I přes nedostatek vědeckých důkazů přitom stále přetrvává teorie, že extroverti jsou lepší lídři.

Ilustrační snímek

Na důvody, proč tomu tak je, se zaměřil nedávný článek na serveru trainzone.co.uk.

Definice introverta

Častý problém je, že slovo „introvertní“ je používáno jako synonymum pro „plachý“. To je zavádějící, protože mnoho introvertů dokáže skvěle zvládnout náročné sociální situace. To, že jsou k tomu nuceni, je však stojí hodně sil, na rozdíl od extrovertů, kteří jsou při kontaktu s dalšími lidmi ve svém živlu. Jinými slovy, rozdíl mezi těmito dvěma typy osobnosti není vždy viditelný na povrchu. Je ve výchozím předpokladu, kdy očekáváme, že každý, kdo působí uvolněně ve skupině, musí být extrovert.

Ambiverti

Termín „ambivert“ označuje člověka, který vykazuje extrovertní i introvertní osobnostní rysy. Stejně jako extrovert, je i ambivert ve skupině uvolněný a odnáší si z těchto setkání pozitivní energii. Na druhé straně však ambiverti nevyžadují pozornost a uvolněně se cítí, i když jsou sami.

Co z toho vyplývá?

Z výše uvedeného je zřejmé, že každý jedinec může vykazovat určité rysy introvertů i extrovertů a není nic, co by bránilo introvertům chovat se v určitých situacích jako extroverti. Introverze není v žádném případě synonymem pro podřadnost. Nicméně je třeba ujít ještě určitou cestu, abychom překonali stereotypní obraz spojený s introverty, umožnili jim rozvíjet jejich kompetence a zajistili, že jejich kladné vlastnosti nezůstanou nevyužity.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone