Interní komunikací k angažovanější pracovní síle

Podle průzkumu The Gallup Organization existují tři typy zaměstnanců - angažovaní, neangažovaní a aktivně neangažovaní. Angažovaní zaměstnanci, kteří pracují s vášní a cítí spojení s firmou, přinášejí inovace a pomáhají firmě k růstu. Ti, kteří nejsou angažovaní, investují do práce svůj čas, ne už však velký zájem.Třetí skupina si svoji nespokojenost vylévá na zaměstnavateli a podkopává to, čeho dosáhla první skupina.

Podle průzkumu, který byl proveden v USA, je až 69 % zaměstnanců neangažovaných nebo aktivně neangažovaných. Následkem toho byla odhadnuta roční ztráta zhruba 370 miliard dolarů.

Dá se něco dělat s tímto nepříjemným trendem?

Benefity, pracovní prostředí a další faktory jistě hrají důležitou roli v úrovni angažovanosti zaměstnanců. Zajištění interních komunikačních programů je ale jednou z nejlepších cest k povzbuzení zájmu zaměstnanců. Řada perspektivních firem již vnímá v současné době potřebu interní komunikace jako té externí (reklama, marketing, vztahy s veřejností a investory).

Je také důležité provést hloubkový komunikační audit, který zjistí, jak jsou informace předávány v rámci divizí a týmů. Tento audit by měl dát odpovědi na důležité otázky:

- Dostávají zaměstnanci přesné informace?

- Jak získávají zaměstnanci pravidelné informace (firemní intranet, e-maily, newslettry, školící schůze, schůze s vedoucími)?

- Jsou sdělení shodná v rámci firmy?

- Chápou zaměstnanci přínos komunikace?

Z komunikační perspektivy existuje řada způsobů, jak vybudit zájem zaměstnanců:

- soutěž s atraktivními cenami,

- oslavy významnějších úspěchů s účastí nejvyššího vedení,

- uznání například v podobě certifikací,

- interní mentoring s cílem napojit mladší a starší generace zaměstnanců,

- společenské aktivity řízené zaměstnanci a sponzorované firmou.

Navíc je důležité poskytnou systém, který umožní zaměstnancům podávat anonymní zpětnou vazbu a nápady ohledně firemního vedení. Zaměstnanci, kteří cítí, že jsou jejich nápady a návrhy brány vážně bývají pozitivněji pracovně naladěni.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs