I skladník ve šroubárně by měl vědět, jak funguje firma

Značná část současné pracovní síly má jen velmi omezené povědomí o finančních záležitostech svých firem. Neuvědomuje si ani, jak významný vliv na situaci firem mají každodenní operace a procedury. Nedostatečné finanční povědomí je znepokojující zejména dnes, kdy by měl zaměstnanec hrát klíčovou roli v úspěšném chodu své firmy. Zaměstnanec, který se seznámí s tím, jak firma vydělává peníze má vyšší potenciál zvýšit svou výkonnost. Stále více firem si tak uvědomuje důležitost školení zaměstnanců v této oblasti.

Co by tedy měl zaměstnavatel udělat, aby překlenul propast mezi zaměstnanci z finančního a nefinančního světa?

- Vysvětlete zaměstnancům, co jsou to účetní bilance a výkazy, jak se strukturují a jak se ve firmě používají.
- Vysvětlete význam běžně používaných účetních výrazů jako inventarizace, aktiva, amortizace, výdaje, likvidita apod.
- Diskutujte o rozdílech mezi ziskem a hotovými penězi.
- Navrhujte opatření pro zvýšení zisků.
- Vysvětlete, jak analyzovat a zlepšit výkonnost pomocí těchto opatření.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com