Flexibilní firmy vedou na plné čáře

Flexibilní firmy vedou na plné čáře

Pružná pracovní doba pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům ke spokojenosti a lepším výkonům již dlouho. Produktivitu a spokojenost zaměstnanců však může firmám podle nedávného výzkumu deníku The Times zajistit například i to, když nechají své zaměstnance pracovat z domova. Může to být jen několik hodin týdně. Moderní technologie – zejména počítačové sítě – to navíc v hojné míře umožňují.

Psychologové v této souvislosti potvrdili, že v praxi nezáleží na tom, kolik práce mohou zaměstnanci vykonávat z domova. Pozitivní efekt má již ten pouhý fakt, že mohou takto pracovat. Zaměstnanci, kteří mají možnost provádět svou práci z domova mají pocit, že se o ně zaměstnavatel více zajímá. Nadřízené berou jako osoby, které jim důvěřují, starají se o ně a jsou k nim otevření. Navíc se vyplatí i fakt, že zaměstnanci tráví o trochu méně času s kolegy na pracovišti. Kolegové jim pak připadají přinejmenším zábavnější.

Nemá-li firma možnost nechat své zaměstnance plnit část jejich úkolů doma, rozhodně se jí vyplatí již zmíněná pružná pracovní doba či možnost dělení práce mezi zaměstnanci. Flexibilita je jednoduše to, co si zaměstnanci na firmách, pro něž pracují skutečně cení. Pravdou zůstává, že prací doma mohou zaměstnanci strávit tutéž dobu jako v kanceláři, celkový efekt je však při práci z domova mnohem pozitivnější pro obě strany.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online