Firma a zaměstnanci jsou jedno a totéž

Robert Němeček, Via Libertatis

Velmi často slyším u zákazníků, že mají problém s náborem nových zaměstnanců. Prý není dostatek lidí na trhu a kvůli tomu se zvyšuje také tlak ze strany stávajícího personálu na peníze.

Velmi mne nedávno potěšil jeden zákazník z Moravy, se kterým jsem pracoval na zavedení koučovací kultury do jejich firmy a který mi řekl, že změny, které díky tomu realizovali, vedou k situaci, že se jim každým dnem zvyšuje počet lidí, kteří u nich chtějí pracovat a kteří se sami ozývají.

A jak toho v této jistě složité době dosáhli?

Co se děje na trhu

Pojďme se podívat na to, jak dnes často firmy fungují. Přestože je dynamika změn nejen a trhu práce velká, tak firmy jedou často ve starých vzorcích chování. Většina společností zjistila, že hledat nové lidi přes Jobs.cz a další pracovní portály dnes není zrovna efektivní. Přesto to řada z nich stále dělá.

Poměrně hodně firem praktikuje direktivní styl řízení manažerů, tj. příliš neprobíhá komunikace a místo partnerského přístupu k lidem jsou zaměstnanci manažery úkolováni, aniž by se pořádně mohli k situaci vyjádřit. Možná je to způsobeno jenom tím, že si manažeři neuvědomují a často ani neznají možnosti, jak své podřízené vést.

Také pojem firemní kultura (viz mé předešlé články Efektivní řízení společnosti a firemní kultura) je známý spíš v korporacích či větších firmách, kde však příliš nefunguje, protože ty jsou natolik velké, že jakékoliv změny trvají velmi dlouho a manažeři mají díky tomu často alibistický přístup k odpovědnosti.

A ještě na jednu věc se bohužel zapomíná, a to na zdravý selský rozum, kterým se dnes neřídí ani zaměstnanci a často bohužel ani samotní vedoucí pracovníci.

Jak pracují zaměstnanci

A jak zaměstnanci ve firmách, které praktikují některé z výše uvedených forem chování, fungují? Odpověď je jednoduchá: velmi podobně, tj. nepřijímají odpovědnost (někdy to vede také až k alibismu), jsou naštvaní na firmu i na své přímé manažery, nebaví je práce a výsledky podle toho často vypadají.

A když tito lidé dostanou zajímavou nabídku od konkurence, tak vůbec neváhají a odejdou. Důvodem však nebývají lepší finanční podmínky, i když si to velmi často i sami odcházející myslí, ale právě podmínky k práci a chování zaměstnavatele.

Vysvětlením může být to, že jako lidé jedeme hlavně v podvědomí (dle uznávaného psychiatra Radkina Honzáka činí vědomí pouhá 2 % práce mozku), takže si řadu našich rozhodnutí vůbec neuvědomujeme.

Co a jak změnit

A jak tedy na to? Jak pracovat se zaměstnanci, aby začali firmu vnímat jako svou druhou rodinu?

  • Aktivní práce managementu s firemní kulturou.

  • Odlišný přístup k práci se zaměstnanci. Velmi účinné je koučování zaměstnanců (viz můj předchozí článek Obrovská příležitost koučování pro firmy), což zahrnuje přinejmenším to, že se s lidmi komunikuje, naslouchá se jim a rozhodnutí jsou realizována v souladu s tím, jak vidí situaci i řadoví zaměstnanci.

  • Opouštění starých vzorců chování a zapojení „selského rozumu“. Možné to je řadou metod jako koučování, brainstorming, brainwriting aj.

  • V menších společnostech participace zaměstnanců na firmě formou partnerství či podílů (akcií) ve firmě.

Oddělení zrna od plev

A dalo by se pokračovat. Hlavní však je, že firma a zaměstnanci jsou jedno a totéž. Zaměstnanci musí za firmu dýchat, být na ni hrdí a snažit se aktivně zapojovat do dění. Pokud k tomu skutečně dochází, pak zaměstnanci svého zaměstnavatele velmi rádi doporučí známým či kamarádům.

A dobré jméno firmy se stejně jako u mého zákazníka rozšíří na trh a ta se stane atraktivním zaměstnavatelem, který nebude mít nouzi o nové lidi. To naopak postihne firmy jedoucí ve starých vzorcích chování, které nebudou schopny pokrýt potřeby ani přirozené fluktuace.

Vnímám, že tento proces již začal. A všichni se mu mohou přizpůsobit. Ti, kteří to neučiní, budou mít v blízké budoucnosti značné problémy, jak vůbec dál pokračovat. Doba je dnes tak rychlá, že se to projeví již velmi brzy.

Všem přeji, ať pracují ve společnostech, které jsou otevřené novým metodám, které se snaží být aktivní při práci se zaměstnanci i zákazníky, které svým lidem naslouchají a jejichž existence není založena pouze na vydělávání peněz, ale na vyšších hodnotách.

S přáním pěkného léta