Firemní kultura - má ještě tento pojem význam?

Podniky musí víc než dříve dbát na to, aby se jejich zaměstnanci cítili dobře. Jen tak mají šanci udržet si ty nejlepší. Bez motivovaných a angažovaných zaměstnanců nelze dosáhnout rostoucích zisků a efektivity. V opačném případě se šíří znechucení a negativní postoje také a právě mezi těmi, kdo jsou orientováni na výkon.

Čím více se mluví o týmové práci, tím častěji se prosazují jednotlivci, kteří zásady týmové spolupráce odmítají. To, co dříve bylo výrazem spokojenosti se zaměstnáním je slyšet už jen zřídka, stejně tak vymírají i další faktory firemní kultury jako lidský přístup, harmonie, důvěra, pozornost, ochota pomáhat. V souladu s realitou už nemluvíme o podnikovém klimatu ale kultuře organizace. Harmonie je redukována na neexistenci konfliktů.

Hrozí, že se firemní kultura stane mrtvým pojmem? V budoucnosti nebude pracovní poměr určovat pouze tradiční vztah výkon-odměna (práce za odměnu). Přidávají se k nim i psychologické, sociální a kulturní, tedy nemateriální výhody zahrnuté v pracovních smlouvách. Mnohé motivační faktory se pak stanou motivací pro setrvání ve společnosti - jako účinný prostředek proti fluktuaci zaměstnanců. Dalším důsledkem bude i to, že motivační programy přilákají i potenciální zaměstnance, kteří se rozhodnou opustit svého stávajícího zaměstnavatele.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz