Facilitátor není sprosté slovo

Facilitátor není sprosté slovo

Facilitátora, nebo také podnikového koordinátora lidé často berou jako zábavný prvek – očekávají, že s nimi bude provádět více či méně neformální cvičení a bude se s nimi nořit do hlubin jejich nitra. Skutečná facilitace však funguje trochu jinak. Facilitátor musí spojovat a řídit lidi a myšlenky a snažit se jim ulehčit práci. Polovinou úspěchu je v jeho případě správné definování úkolu.

Jestliže se ve firmě řeší nějaký problém, plní facilitátor především podpůrnou funkci. Pomáhá vedoucím pracovníkům správně definovat rozsah problému a oblasti kterých se týká, určit požadované výsledky a prostředky k dosažení cíle. Čím rozsáhlejší plánování, tím větší pravděpodobnost úspěchu. Facilitátor též zprostředkovává komunikaci mezi manažery a podřízenými.

Pro facilitátora je někdy obtížné vysvětlit lidem, s nimiž komunikuje, svou funkci. Je vhodné ji přirovnat například k manažerovi letového provozu – stará se o to, aby se všechny myšlenky a nápady zaměstnanců dostaly na správné místo a „úrodnou půdu“. Při plánování porad by lidé měli vědět, že facilitátor je jakýmsi vedoucím. Obvykle také vybírá vhodná cvičení (např. krátké divadelní scénky), pomocí kterých lidé získají lepší vědomosti ohledně řešeného problému.

Důležitá je (jako ostatně téměř všude) i zpětná vazba. Lidé obvykle nevěnují ústně sdělované zpětné vazbě příliš pozornosti, proto je lepší je o všem informovat písemně. Důležité je vyjádření povzbuzení a poděkování za účast na schůzce. Co je nejdůležitější – facilitátor si nesmí již z principu dovolit kohokoli na schůzce ponižovat. Existuje zde nebezpečí, že mu to dotyčný vrátí i s úroky.
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management