Etická manipulace má jméno nepeněžní hodnocení

Etická manipulace má jméno nepeněžní hodnocení

Manipulace, v tom pozitivním slova smyslu, může efektivně posloužit k motivaci zaměstnanců. Znamená povzbuzování zaměstnanců k nejlepším výkonům. Zároveň by měla sloužit nejen k zaujetí zaměstnanců, ale i jejich retenci. Jestliže hovoříme o odměňování zaměstnanců, nic v této souvislosti nemůže nahradit hotové peníze, vyžaduje však více než finanční formu. Aby mohl ale jakýkoli balíček odměn být efektivní, zaměstnavatel musí pochopit své zaměstnance a vyjádřit jim tímto způsobem respekt a důvěru.

Nepeněžní odměny jsou zábavné, vyzývavé a jasně hovoří k egu každého zaměstnance. Článek konkrétně popisuje čtyři možné podoby nepeněžního hodnocení zaměstnanců:

- Maličkosti, jako jsou drobné symbolické dárky hrají velkou roli. Je ovšem třeba rozdávat je nikoli nahodile, ale v souvislosti s dosažením firemních cílů či důležitými firemními okamžiky.
- Motivující je také efektivní zacházení s časem. Jmenujme například tzv. sabatické dovolené, které si zaměstnanci vybírají, když pro ně zaměstnavatel nemá práci.
- Každodenní rutinu v zaměstnání oživí občasné vyslání zaměstnanců na dobrodružné cesty a podobné akce. Vrátí se s pocitem získané důvěry ve vlastní úsudky.
- Výrazným motivátorem je pak v neposlední řadě uznání, sláva. Každý zaměstnanec čeká po úspěšném splnění úkolu na svých příslovečných deset minut slávy.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: EntreWorld - server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje EntreWorld