Efektivní vůdcovství - kolektivní přístup

Tradiční pohled na vůdcovství se zaměřuje na jednotlivé osoby ve vyšších pozicích a individuální talent. V současné době je však tento pohled třeba změnit na chápání vůdcovství jako kolektivní aktivity členů určité organizace, jejichž úkolem je stanovovat směr, vytvářet závazky a přizpůsobovat se.

Z nové perspektivy by mělo vůdcovství být vnímáno jako potenciální výstup interakcí skupin lidí, nikoli specifických vlastností a dovedností jednotlivce. Jde navíc o všeobecnější definici, která by měla být relevantní pro jakoukoli organizaci či kulturu.

- Stanovování směru znamená skloubení mise, vize, hodnot a účelů. Ptejte se, co děláte, co budete dělat a z jakého důvodu.

- Vytváření závazků znamená podporu vzájemné důvěry a odpovědnosti. Ptejte se, jak se udržet pohromadě, jak lépe pracovat jako skupina.

- Přizpůsobování znamená hledání společného základu a oblastí společné odpovědnosti. Ptejte se, jak společně chápat vznikající situace, jak lépe koordinovat potřebné akce.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership