Důvěra není jen věc plnění slibů

Ilustrační snímek

Důvěryhodnost nezískáte jen tím, když vždy splníte to, co slíbíte – i když i to je samozřejmě její součástí. I nájemní zabijáci totiž splní to, co slíbili, ale za důvěryhodné je nepovažujeme. Důvěra není jen o splněných slibech i proto, že je dnes díky sociálním médiím slyšet hlas každého. Průmyslová revoluce dala moc společnostem a nyní sociální revoluce dává moc jednotlivcům.

Složky důvěry

Akademický výzkum v této oblasti naznačuje, že důvěryhodnost se skládá z následujících prvků:

  • schopnost
  • integrita
  • laskavost

Když je třeba jen jeden z těchto prvků slabý, důvěra zmizí. A proto dokonce i tehdy, kdy plníte všechny své sliby, stačí, abyste byli prolhaní nebo krutí a lidé vám důvěřovat prostě nebudou.

Budujeme důvěryhodnost

Výzkum jednoho z autorů píšících pro web management-issues.com ukazuje, že důvěryhodnost je vytvářena 9 návyky a způsoby chování. Každý z nich můžeme zařadit pod výše zmíněné principy schopnosti, integrity a laskavosti.

Jste vy a vaše organizace důvěryhodní?

Ochota plnit sliby je jen jedním z 9 způsobů chování, které v ostatních vyvolávají pocit, že vám mohou důvěřovat. Pamatujte na to a vyhnete se nákladným omylům, až budete plánovat, jak zvýšit důvěryhodnost a reputaci ať už na osobní úrovni nebo na úrovni týmu či celé organizace. Plnění slibů je pouze nezbytným základem pro důvěru.

- Pomáháte i ostatním, aby plnili to, co slíbí (koučování)?

- Jste upřímní, otevření a pokorní (integrita)?

- Nedělá vám problém přinést osobní oběť pro dobro ostatních (morální statečnost)?

- Sdílíte to, co je na vaší vizi dobré a inspirující s vášní a přitom konzistentně, i když podmínky nejsou dobré (zápal pro dobrou věci)?

- Jste ochotni jít dál, za motiv zisku, a být nápomocní a laskaví ke všem zúčastněným (laskavost)?

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues