Dobrý manažer naučí hrocha létat

Mnozí lidé projdou životem rutinně, aniž by vyžili veškerý svůj osobní potenciál. Jiní – například manažeři – dokáží naučit hrochy létat, vydat ze sebe maximum. Zásadní je přitom jejich schopnost práce s časem, organizace osobního i pracovního života. Nejlépe dosáhnou velkých cílů, jestliže si je rozdělí na cíle dílčí. Dosažení každého dílčího cíle je pak vhodné nějakým způsobem odměnit. Autor článku manažerům v této souvislosti doporučuje:

- Definujte své priority. Buďte přitom realisté. Vytvářejte seznamy úkolů.
- Naučte se delegovat dílčí úkoly. Pracuje efektivně.
- Mítinky organizujte s rozmyslem, pouze jestliže je k tomu opravdu důvod.
- Naučte se říkat ne.
- Zbavte se přebytečných písemností. Nikdy nevyužijete celých 80 % papírů, které jste nevyhodili.
- Poštu vyřizujte rychle a okamžitě.
- Udělejte si vždy čas na zábavu a překvapení. Neplánujte veškeré své činnosti.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com