Diverzita přináší výhody

Rasová diverzita v pracovní síle zlepšuje obchodní výkonnost firem. Na výroční schůzi Americké sociologické organizace alespoň takto prezentoval výsledky svého výzkumu profesor Cedric Herring z University of Illinois v Chicagu. Analyzoval data ze vzorku amerických firem a potvrdil tak, že diverzita přináší hmatatelné výhody.

Herringova studie s názvem Vyplatí se diverzita? odhalila, že firmy s rasově bohatším složením personálu vykazují oproti homogennějším firmám vyšší příjmy z prodeje, více zákazníků, větší podíly na trzích a vyšší poměrné zisky. Navíc se ukázalo, že rasová diverzita dokázala zvýšit výkonnost firem i po kontrole dalších faktorů, jako je jejich právní statut, genderové složení, velikost, stáří, druh práce nebo oblast působení.

„Mé výsledky naznačují, že diverzita pracovní síly je pro firmy nejen správná a společensky odpovědná, ale také dokáže rozšířit základnu kvalifikovaných pracovníků a těžit z toho materiální ekonomické výhody,“ vysvětluje Herring.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise