Diverzita a mezikulturní spolupráce zvyšují kreativitu

Blízký vztah s osobou z jiné kultury může posílit vaši kreativitu. Lidé v cizí zemi, kteří se zapojí do místní kultury, jsou po návratu domů kreativnější. Když se vám podaří zapadnout mezi místní a naučíte se nový jazyk, budete úspěšnější v pracovním životě.

Klíčem k tomu jsou mosty mezi kulturami, a proto možná ani není nutné opouštět domov. Globalizace totiž znamená, že se dnes mísí dosud nevídané množství kultur a etnik téměř všude. Mezikulturní kontakty a spojení můžete navazovat i ve své domovské zemi. Učení se o nových, odlišných kulturách posiluje kognitivní flexibilitu a kreativitu.

Ilustrační snímek

I jeden vztah posílí kreativitu

Osobní vztahy s lidmi z odlišných kultur, do kterých počítáme i ty romantické, mohou zlepšit vaši kreativitu. Podle článku na webu obchodní školy INSEAD dokonce stačí i pouhý jeden vztah s takovou osobou, je-li hluboký a dlouhotrvající. 

V jednom výzkumu bylo dotazováno 115 studentů MBA na INSEADu, zda měli romantický vztah s osobou z jiné kultury. Ti, kteří takový vztah měli, skutečně dosáhli při testech kreativity lepších výsledků. V jiné studii se jako nejvýznamnější faktor pro predikci kreativity ukázala délka mezikulturních romantických vztahů. Na druhou stranu však nezáleželo na jejich počtu, tento ukazatel nebyl významný.

Širší výzkum

Kromě romantických vtahů byl zkoumán i vliv přátelství napříč kulturami. Dotázáno bylo více než 2 000 lidí. U těch, kteří po návratu z pobytu v zahraničí (v tomto případě to znamenalo pobyt v USA) byli stále v kontaktu s přáteli, které tam získali, byla mnohem větší pravděpodobnost, že začnou podnikat. A když byli zaměstnanci, byli mnohem častěji těmi, kdo v práci přicházel s inovacemi.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge