Deset špatných návyků ve vedení lidí

Organizace nikdy nemůže být lepší než její lidé. Pokud nejsou dobře vedeni, těžko dosáhnete kýžených úspěchů. Zde je deset návyků manažerů, na které je třeba dávat pozor a rozhodně se s nimi nesmířit.

Ilustrační snímek

Špatní manažeři uklízí nepořádek po předchůdcích – i když žádný nepořádek není

Když je nevhodný manažer jmenován na novou pozici, často se stává, že má tendenci po svém předchůdci uklízet. Tvrdí, že jeho předchůdce způsobil tak velký nepořádek v oddělení, že bude trvat alespoň rok, ne-li déle, než se vše dá do pořádku.

Špatní manažeři jsou vždy zaneprázdněni

Jsou zapojeni do příliš mnoha projektů a ve skutečnosti jsou tak zaneprázdněni, že nemají dost času na práci na běžných úkolech. A protože jsou tyto projekty zásadní pro úspěch organizace, nebo se to alespoň tvrdí, nelze od špatných manažerů očekávat, že budou pracovat na svých ostatních cílech. K tomu se dostanou, až budou dokončeny jejich další projekty – což nikdy nenastane.

Špatní manažeři vědí, jak hrát hru s cíli

Špatní manažeři nikdy nedostanou ze svých oddělení optimální výsledky, ale to jim nevadí. Raději by měli nízký výkon, než aby podstoupili riziko potrestání za nesplnění ambiciózních cílů.

Špatní manažeři zvládají vést pouze z dálky

Špatní manažeři rádi používají ukazatele výkonu, protože jim umožňují dát od problémů ruce stranou. Díky tomu je pro ně snazší se úplně vyhnout každodenním činnostem oddělení. A pokud se něco pokazí, mohou se vyhnout odpovědnosti – koneckonců tam nebyli!

Špatní manažeři vždy obviňují někoho jiného

Špatní manažeři mají k dispozici celou řadu výmluv, když nedosahují cílů svého oddělení. Obviňují manažerské zprávy, protože neodrážejí přesně výkon, ačkoliv jejich vlastní zprávy ukazují, že cílů dosáhly. Obviňují vnější svět: ekonomika klesala, příliš pršelo, dostatečně nepršelo... Říká se, že příští rok bude lepší. Obviňují nejslabšího kolegu, že to byla jeho chyba. A tak dále.

Špatní manažeři dělají zdlouhavé a působivé plány

Při psaní plánu špatní manažeři vědí, že expanzivní, rozvláčné a složité plány vždy zapůsobí na vrcholový management, protože to budí dojem, že ví, kam míří, a myslí na všechno. Vědí také, že v těchto podrobných plánech můžete pohřbít nejrůznější předpoklady, které fungují jako ochrana, když si vrcholový management začne stěžovat, že cílů nebylo dosaženo („No, věděli jste, že by se to mohlo stát, dali jsme to na stranu 237, oddíl 3, řádek 5…“).

Další výhodou je, že zaměstnanci tyto plány nebudou číst, ani jim nerozumí, takže bude trvat hodně času, než oddělení bude moci skutečně začít pracovat na realizaci plánu, pokud vůbec.

Špatní manažeři komunikují pouze jedním způsobem

Špatní manažeři jsou schopni uspořádat otevřené fórum pro zaměstnance, aby mohli vyjádřit obavy, otázky a návrhy. Avšak zájem o zpětnou vazbu zaměstnanců jen předstírají. Ve skutečnosti nebudou jednat podle toho, co slyší. Místo toho se drží svých vlastních plánů. Pokud si lidé stěžují, špatný manažer použije otevřená fóra proti účastníkům a tvrdí, že za jakoukoli nekompetentnost mohou všichni.

Špatní manažeři mají oči jen pro akcionáře

Špatní manažeři vědí, komu mazat máslo na chléb: akcionářům. Pilně proto pracují na uspokojování jejich potřeb a zájmů, i když to funguje na úkor dlouhodobých zájmů organizace.

Špatní manažeři jsou skuteční machiavellisté

„Rozděl a panuj“ je základní mantra špatných manažerů. Manipulace s kolegy, zaměstnanci a šéfy. Výsledkem je, že se cíloví členové organizace zabývají hlídáním zad místo toho, aby se soustředili na rozvoj oddělení.

Špatní manažeři mají strategii ukončení

Když jde do tuhého a organizace chce učinit špatného manažera odpovědného za (ne)akce, v tu chvíli on odchází do jiné organizace.  Špatný manažer ve skutečnosti plánoval svoji strategii odchodu po dlouhou dobu a vždy má záložní organizaci, kam by mohl uprchnout.

 

Trefili jsme se některou z definic špatného managementu do zkušeností, které jste už někdy ve svém okolí zažili? Podělte se o ně!

 

 

-bb-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues