Desatero každodenního vůdcovství

Vůdce nedělá kvalifikace, životopis nebo název jeho pracovní funkce. Jde o to, co dělá každý den. Vůdcovství není pracovní funkce, je to umění inspirovat druhé k dalšímu rozvoji, spojovat je a ukazovat správný směr. Vůdce tak můžeme najít všude kolem nás bez ohledu na konkrétní pracovní pozice. Článek shrnuje deset rad, jak můžete každý den rozvíjet své vůdcovské dovednosti.

- Vůdcovství je o vztahu vůdce a jeho následovníků. Musíte se naučit lidi zapojovat. Znamená to naslouchat a chápat jejich problémy, přání, příběhy a nářky. Budujte si důvěru tím, že budete věřit jim.

- Pamatujte si, že vaši následovníci hrají klíčovou roli. Pokud se rozhodnou, že vás následovat nebudou, nejste vůdcem. Stále však mějte na paměti i to, že vůdcovství je vzájemný vztah a někdy i vy budete v pozici následovníka.

- Vůdcovství se netýká jen nejvyššího vedení firem, objevuje se napříč celou její hierarchií. Vůdcem může být i zaměstnanec, který není manažerem. Nemusíte vždy následovat vyšší manažery jen proto, že jsou vyšší. Naopak můžete být inspirací i jim.

- Buďte připravení následovat ostatní, kteří vás inspirují, bez ohledu na jejich postavení v organizaci. Podporou, kterou jim poskytnete, přispějete k rozvoji sebe i celé organizace.

- Vůdcovství je dynamické. V různých dobách mohou vést různí lidé. Odvíjí se od konkrétního času a účelu.

- Být vůdcem každý den je náročné. Pokud však opravdu věříte druhým, váš vzájemný vztah vám poskytne příležitosti najít vůdce v nich. Sdílení vůdcovské role posiluje motivaci a pomáhá řešit každodenní praktické problémy.

- Každý den pracujte na tom, abyste našli, co je pro vás autentické. Musíte si najít svůj vlastní způsob, jak vést – vyjasnit si, za čím stojíte a čeho chcete dosáhnout. Lidé, kteří nedokáží být autentičtí, ve vůdcovství selhávají.

- Nejjednodušší způsob, jak ztratit důvěryhodnost, je říkat a dělat něco jiného. Vždy je třeba pracovat na tom, abyste splnili své sliby.

- Vůdcovství je také o hledání nových obzorů. Jde o to, abyste dokázali vytvářet a inspirovat nové výzvy, potřeby změn, překonávat překážky, budovat soudržnost a oslavovat úspěch. Každý den zvažujte další krok, který učiníte na své dlouhé cestě.

- Jde také o to uvědomovat si, odkud pocházíme, abychom mohli skutečně ocenit, kam směřujeme.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone