Delegováním se nezříkáte odpovědnosti

Efektivní manažer věří svým lidem. Uvědomuje si, že úspěchů dosahuje právě jejich prostřednictvím. K tomu je potřeba umět delegovat.

- Vyberte správného zaměstnance pro konkrétní úkol. Pečlivě se zamyslete nad silnými stránkami a zájmy zaměstnanců.

- Určete jasné cíle a očekávání. Zajistíte tím to, že pověření zaměstnanci nepochopí svůj úkol špatně. Zároveň posílíte pravděpodobnost, že dosáhnou očekávaných výsledků.

- Vyjasněte přidělovaný úkol. Ujistěte se, že daný zaměstnanec rozumí smyslu úkolu. Důležité je, abyste stanovili jasný termín a odstranili jakékoli dvojznačnosti.

- Určete podobu kontroly. Stanovení kontroly a kontrolních bodů je velmi důležité pro sledování pokroku zaměstnance.

Uvědomte si, že delegované úkoly nepatří mezi každodenní práci vybraných zaměstnanců, musejí jim proto rozumět. Nejde přitom o to, že byste se zbavovali nepříjemných úkolů. Nejedná se o zříkání odpovědnosti. To musíte umět vysvětlit a nadále počítat se svou odpovědností za celkový úspěch. Nakonec si dávejte pozor, abyste si delegované úkoly nebrali bezděčně zpět.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101