Čtyři znaky neudržitelného způsobu vedení lidí

Kvality manažera se poznají především v dlouhodobém horizontu. Dobrý manažer totiž musí umět efektivně vést svůj tým v celé řadě různorodých situací, od doby prosperity až po krizové momenty. Dobrý vedoucí je ale také někdo, kdo svůj tým vede udržitelně, kdo pamatuje i na dlouhodobé cíle svého týmu a nesnaží se jenom z lidí vykřesat v krátké době maximum a průběžně svůj tým obměňovat. Jaké jsou znaky udržitelného leadershipu? A co byste naopak neměli dělat, pokud chcete, aby váš tým byl úspěšný dlouhodobě a aby jeho efektivita nebyla příliš vratká? Zde jsou čtyři znaky neudržitelného způsobu vedení lidí.

Znak č. 1: Neschopnost dělat strategické změny

Jak uvádí server ManagementToday, jedním z klíčových signálů, že váš styl vedení je neudržitelný, je neschopnost dělat strategické změny. Veškeré problémy se řeší ad-hoc a nikdy není čas na vymyšlení a implementaci systémových řešení problémů. Řešte věci systémově a hledejte dlouhodobá řešení, i když to v tu chvíli znamená nad řešením strávit o něco více času.

Znak č. 2: Zanedbaný rozvoj individuálního talentu

Udržitelně pracující tým se stará o blaho svých členů. Podporujte individuální talent, nezanedbávejte školení pracovníků a zajímejte se o to, co chtějí a co potřebují ke svému profesionálnímu rozvoji.

Znak č. 3: Žádné team-buildingy

Nedostatečná podpora přátelství a spolupráce v rámci týmu vede k tomu, že tým není dostatečně stmelený a díky tomu není připraven čelit složitým výzvám, které ho můžou potkat v krizových situacích.

Znak č. 4: Netransparentní jednání a špatná komunikace

Typickým znakem týmu, který pracuje neudržitelně a kterého tudíž nečeká žádná zářná budoucnost, je netransparentní jednání ze strany manažera. Dotyčný vedoucí musí být ke svým podřízeným upřímný a musí takříkajíc kopat za svůj tým při prosazování zájmů svého týmu u managementu firmy. Stejně tak je v jakémkoliv týmu zcela klíčová transparentní a rychlá komunikace s jasně definovanými pravidly a parametry.

 

-mm-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today