Co přiměje vaše klíčové zaměstnance, aby ve firmě zůstali?

Ty nejlepší talenty je těžké najít, a ještě těžší je udržet. Co tedy můžete udělat pro to, abyste je ve firmě udrželi? Nabízíme několik faktorů.

Ilustrační snímek

Dejte svým top zaměstnancům smysl.

Lidé nacházejí smysl v tom, že jsou součástí něčeho, co je smysluplné a „větší“ než oni samotní. Když svým zaměstnancům dáte důvod, aby věřili ve vizi a poslání vaší společnosti, stane se motivační hnací silou všech jejich úkolů, dokonce i těch, které jsou zdánlivě všední.

Studie ukazují, že zaměstnanci se silným smyslem pro účel jsou více zapojeni, mají vyšší úroveň naplnění a lepší výkon než jejich kolegové, kteří nemají smysl pro účel. Zároveň jsou ochotni vzdát se vyšších příjmů výměnou za smysluplnější práci.

Zajistěte, aby vaši hvězdní zaměstnanci byli obklopeni lidmi s podobnými hodnotami.

S takovými lidmi je totiž radost spolupracovat, soutěžit, společně se inspirovat. Vaši klíčoví zaměstnanci považují za motivující pracovat s lidmi, na které se mohou dívat a učit se, mohou jim důvěřovat a společně se drží jediné vize. Poskytuje jim to odhodlání.

Kompenzace – nejen ta peněžní.

Zde je kontrolní seznam všeho, co byste měli v tématu kompenzace dokázat posoudit:

  • Je vaše kompenzace lepší než průmyslový standard nebo co mohou vaši konkurenti nabídnout? Při odpovědi na tuto otázku zvažte věk vaší společnosti, zeměpisnou polohu, průmyslové standardy atd. Můžete také svým hvězdným zaměstnancům nabídnout možnosti, jak se podílet na růstu firmy a těžit z něj.
  • Vytvořte strukturu platů, která definuje dolní a horní limit pro každou roli. To vytváří průhlednost a stanoví pevné rámce.
  • Mějte jasně definované role a odpovědnosti v celé společnosti. Zapište potřebné dovednosti, zkušenosti nebo certifikace. Usnadní vám to rozhodnout se o spravedlivém kompenzačním balíčku a zároveň umožní vašim zaměstnancům zjistit, proč jsou tyto kompenzace vypláceny. Vylučuje to jakékoli srovnání.
  • Podporujte pravidelné volno, odměny a uznání. Nepřekonatelný kompenzační balíček se skládá také ze složek, které jsou k nezaplacení.

Na lídrech záleží.

Jejich vize, hodnotové systémy, přesvědčení, postoje, cíle, schopnosti dávat a přijímat zpětnou vazbu – to vše ovlivňuje vaše klíčové zaměstnance. Dobří lídři zajišťují, aby jejich lidé s organizací rostli. Vytvářejí bezpečné místo, aby se jejich lidé mohli učit nové věci, experimentovat a postupovat ve své kariéře. Hluboký smysl pro komunitu podporují také inspirativní lídři.

Pokud máte ve firmě lídry, kteří upřednostňují motivaci nad vlastním zájmem, pravděpodobně k nim vaši hvězdní zaměstnanci budou cítit loajalitu a budou se chtít podílet na jejich cílech nebo vizích.

Výzvy jsou hnacím pohonem motivace.

Výkonní zaměstnanci potřebují dostatek příležitostí k tomu, aby vyzdvihli nebo posílili své dovednosti nebo odborné znalosti v práci. Jinak mohou brzy získat pocit nadbytečnosti. Sdílejte s nimi hlavní výzvy, které se snažíte vyřešit. Pomozte jim stanovit cíle tím, že jim poskytnete příležitosti k vymezení vlastních povinností, aby si mohli vybrat, co rádi dělají, a dělat to celým svým srdcem. Dávejte jim podrobnou, užitečnou a srozumitelnou zpětnou vazbu. Oceňujte jejich úspěchy, velké i malé.

Dopřejte svým nejvyšším výkonům rozmanitost v úkolech nebo projektech, na nichž pracují. Rozdělte své cíle na měřitelné krátkodobé cíle. Když dosáhnou menších milníků, vzroste pocit úspěchu a hlad po dalších.

 

Stále máte pochybnosti o tom, zda tyto faktory mohou vaše klíčové lidi udržet? Zeptejte se vašich lidí napřímo, co potřebují, a udělejte to včas, než se rozhodnou opustit vaši společnost.

 

 

-bb-