Co brání zaměstnancům plnit vaši strategii?

Ilustrační snímek

Budoucnost firmy, ale i kariéry zaměstnanců závisí na tom, jak úspěšně dokáží realizovat firemní strategii. Proč tedy dochází k tomu, že zaměstnanci strategie svých firem neplní? Zajímavý článek na toto téma publikoval manažerský konzultant John Myrna na serveru Conference Board. Shrnuje v něm čtyři základní důvody, které vyplývají z jeho zkušeností při práci s vedením firem. Právě ty je třeba překonat, má-li vaše strategie být úspěšná.

1. Zaměstnanci nevědí, co přesně od nich chcete

Základem všeho je jasná komunikace očekávání a priorit. Pokud manažeři chrlí na zaměstnance jednu myšlenku za druhou bez jakékoli struktury, zaměstnanci ztratí přehled velmi rychle. Proto je třeba sepsat strategický plán vaší společné práce, který bude zahrnovat konkrétní cíle. Důležité je, aby každý věděl, co je strategicky důležité.

2. Zaměstnanci nechtějí plnit vaši strategii

Ignorují vedení firmy s tím, že po nich chce nesmysly. Jako priority si vybírají věci, které oni sami považují za nejdůležitější pro firmu. V takovém případě je třeba propojit strategii s kulturou firmy. Zavádění strategie může vyžadovat změnu kultury. Zjednodušeně to znamená přimět zaměstnance, aby pochopili, proč je daná strategie smysluplná.

3. Zaměstnanci nevědí, jak mají plnit vaši strategii

Znají cíle, ale nevědí, jak jich dosáhnout. Zde je třeba pracovat s individuálními zaměstnanci. Možnosti jsou v zásadě tři: 1) nabídnout koučink či vytvořit individuální návod, jak postupovat při plnění firemní strategie, 2) vyzvat k samostudiu, případně nabídnout vzdělávací kurzy či trénink při práci, 3) dávat odpovědnost za realizaci strategických cílů zaměstnancům, kteří vědí, jak je plnit.

4. Zaměstnancům chybí struktura a jasný směr

Firmy nemůže očekávat, že zaměstnanci si automaticky udrží soustředění na plnění její strategie. Je to neustálý proces zpracování zkušeností, společného výběru dalších postupů na základě dosavadních zkušeností a skutečného uplatňování těchto postupů. Vyžaduje týmovou práci vedení a zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: The Conference Board - Human Capital Exchange - portál organizace The Conference Board
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Conference Board - Human Capital Exchange