Chcete, aby vaše slova brali druzí vážně? Naučte se adekvátně komunikovat

Na pracovišti často dochází ke komunikačním poruchám a nedorozuměním. Někteří zase mají pocit, že se dokáží hůře prosadit a jejich slovo nemá takovou váhu. Přečtěte si čtyři způsoby, díky kterým se stanete respektovanými komunikačními partnery.

Ilustrační snímek

Buďte doslovní

Líbivé historky a slova, která se používají jen, aby druhé zaujala, pouze vyzývají diváka, aby hledal další podrobnosti. To v našem zrychleném světě často není možné. Skutečný jazyk shrnuje záměr i možnosti, které chce odesílatel sdělit. Slova skutečného jazyka nejsou jen „nafouknutá bublina“ plná pompéznosti. Jsou to slova, která lidem skutečně předkládají význam, pod kterými si představí reálné věci nikoliv abstraktní pojmy.

Komunikujte prostřednictvím symbolů

Čísla a statistiky jsou v pořádku, ale nikdo si je nepamatuje. Namísto toho má použití symbolů mnohem větší dopad. Například pokud manažer výroby vstoupí na jednání a vyloží na stůl hromadu výrobních dílů se slovy: „Toto jsou ty součástky, které způsobují ve výsledku nejvíce poruch zařízení a jak to napravíme?“, vyvolá to dozajista lepší podnětnou a živou diskuzi než statistické tabulky.

Povídejte si namísto pouhého sdělování

Fakta a emoce prodávají. Příběhy zachycují naše emoce více než pouhý přednes faktů. Místo toho, abyste například hovořili o výhodách určité práce se můžete například vašich lidí ptát, v čem vnímají hodnotu jejich práce. Zapojte je a společně tvořte komunikační příběh, kterému porozumí obě strany.

Nediskutujte, použijte dialog

Slovo „dialog“ znamená „skrze slova“. Slovo „diskuse“ má stejný kořen jako „perkuse“, z latiny: „porazit“. Diskuse jsou složité a často si je lze představit jako jednostupové komunikační řízení s jediným vítězem na konci. Naproti tomu je dialog průzkumný, snaží se porozumět různým hlediskům. Dialog je volná forma komunikace. Snažíte se nejprve pochopit, než budete sami pochopeni.

Všechny tyto formy komunikace na pracovišti vyžadují vědomý trénink. Jedině tak se vám může dařit dosahovat komunikačních cílů a získat lidi na svou stranu.

 

-bb-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher