Časožrouti

Manažeři dělí své zaměstnance různě. Někteří rozlišují introverty a extroverty, jiné zajímá, jak ochotní jsou jejich zaměstnanci riskovat. Jen velmi zřídka je však hodnotí podle toho, jak dokáží zacházet s časem, což je vzhledem ke snaze o produktivitu a ziskovost firem zarážející. Každý, kdo někdy řídil zaměstnance špatně zacházející s časem si ale uvědomí, jak škodlivé může jejich chování vůči firmě být.

Špatné zacházení s časem není jen záležitostí plánování. Vychází z psychologického konfliktu, který nelze odstranit manažerskou domluvou ani absolvováním workshopu na téma time managementu. Postižený jedinec nemá ani tak problém s časem jako se sebedůvěrou a strachem z hodnocení. Není proto nutné učit jej organizovat časový rozvrh, ale hledat příčiny jeho strachu. V zásadě existují čtyři typy těchto lidí:

- Preemptivní jedinci – mají snahu kontrolovat události svého života ve větším předstihu, než je nutné. Strach z nejisté budoucnosti je vede k plnění úkolů např. o týden dříve.
- Jedinci, kteří chtějí každému vyhovět – ze strachu z autorit nikdy neodmítají svěřené úkoly, což může vést až k přetížení.
- Odkladači – neustále vymýšlejí omluvy pro neplnění úkolů, aby zakryli svůj strach z odhalení vlastní nedokonalosti.
- Perfekcionisté – strach z nedokonalosti je nutí propracovávat svěřené úkoly hlouběji.

Špatné zacházení s časem je symptomem osobního problému zaměstnance, nikoli samotným problémem. Manažeři jej proto mohou léčit, když dokáží konfrontovat postižené zaměstnance s jejich vnitřními démony. Postupovat by měli takto:

- Preemptivní jedinci nejlépe získají pocit kontroly, pokud budou vést ostatní lidi. Posílí to jejich sociální cítění a jistotu.
- Jedince, kteří nedokáží nikomu nic odmítnout chvalte za splnění úkolů, které jim byly původně svěřeny. Kontrolujte, zda nejsou zavaleni prací jiných lidí.
- Odkladači by měli být konfrontování se svým strachem. Je třeba seznámit je s jejich přínosem firmě, aby již nesabotovali sebe sammotné.
- Perfekcionisty seznamujte průběžně s úspěchem jejich práce. Sníží to jejich strach z konečného hodnocení.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge