Čas na přestávku

Současná kultura umožňuje, aby zaměstnanci byli na příjmu 24 hodin po 7 dní v týdnu. Mnozí cítí potřebu přicházet do práce dříve, obědvat u pracovního stolu a také odcházet později. Do toho mají stále zapnutá svá mobilní zařízení, kdyby se něco přihodilo. Když vidí, že všichni okolo se chovají stejně, nechtějí působit jako flákači.

Tento přístup je však neproduktivní. Člověk potřebuje odpočinek. Výzkumy ukazují, že i několikaminutové přestávky zvýší přesnost a produktivitu práce nejméně o 15 procent. Pomáhají také zabránit vzniku syndromu RSI (poškození z opakovaného přetěžování svalů) nebo problémů se zrakem. Přibývá také výzkumů, které potvrzují kladný vliv krátkého spánku mezi pracovními aktivitami.

Odpočinek samozřejmě není jediná věc, která přispívá k efektivnější práci, ale má zásadní vliv. Pomáhá uklidnit mysl a nalézt novou inspiraci. Když jsme neustále v pohybu, přicházíme o důležité příležitosti.

Hlavní roli v otázce pracovního nasazení hraje firemní kultura. Jestliže zaměstnanci vidí své šéfy v neustálém závalu práce, získají pocit, že stejně hekticky mají pracovat i oni. Pozitivnější a vyváženější příklad je proto lepším řešením. Manažeři by se proto měli zamyslet nad svými pracovními návyky a pak se podívat i na své kolegy.

Je vaše organizace tak produktivní, jak by mohla být? Můžete to dělat lépe? Jaký vliv m vaše chování na ostatní a celkový chod firmy?

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone