Berme důvěru vážně: Zdráhají se vaši zaměstnanci říkat, co si myslí? (1/2)

V bezpečném prostředí, kde si lidé mohou důvěřovat, se zaměstnanci daleko častěji budou otevřeně bavit o svých vlastních slabinách a daleko spíše požádají o pomoc, když ji potřebují. Nemají totiž strach, že přiznání nedostatku znalostí nějak poškodí jejich postavení. Když vědí, že mají možnost chybovat, mají také větší pocit osobní odpovědnosti za úspěšné splnění svých úkolů.

Ilustrační snímek

Jak ve vaší organizaci vybudovat důvěru

Ve většině organizací je důvěra stále ještě dost vzácnou komoditou. Daleko snazší, než vytvořit prostředí důvěry, je totiž vytvoření prostředí nedůvěry. To jde samo. Budování důvěry trvá roky – a i pak se důvěra může vytratit během několika málo sekund.

Proto byste měli pravidelně zhodnotit kulturu ve vaší organizaci, tvrdí článek na webu management-issues.com, původně publikovaný obchodní školou INSEAD. Zlepšit důvěru můžete zaměřením se na následující oblasti:

Společné cíle

Zaměstnanci by měli vědět, jaký je účel, za kterým směřuje celá organizace. Musí být inspirováni firemními hodnotami a měli by je vzít za své. Zaměstnanci jsou však často jen mlhavě informováni o tom, jaké má společnost vlastně cíle a jaké jsou záměry vrcholového managementu. Vaše společnost by také měla mít jasnou misi, která se zaměstnanci rezonuje – a tuto firemní misi musí zaměstnanci opět znát.

Pokora manažerů

Jsou vaši manažeři občas přiznat, že prostě něco nevědí? Kultura dialogu a osobní odpovědnosti posiluje důvěru. Pro důvěru je také blahodárné, pokud vedoucí představitelé:

  • Jsou ochotni přiznat své slabosti a nebojí se být zranitelní
  • Uznají vlastní chybu, když ji udělají

Důvěryhodnost manažerů

Manažeři ve vaší organizaci, zejména na té nejvyšší úrovni, musejí být důvěryhodní. Musejí jednat podle toho, co říkají. Pokud mluví o důležitosti rozvoje, musí své lidi rozvíjet. Pokud totiž neplní své sliby, důvěru to velmi poškodí. Koneckonců, činy jsou to důležité, ne slova.

 

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Berme důvěru vážně: Zdráhají se vaši zaměstnanci říkat, co si myslí? (1/2)

Aktuální

Berme důvěru vážně: Zdráhají se vaši zaměstnanci říkat, co si myslí? (2/2)