Američané akceptují rizika elektronických zdravotních záznamů

Podle průzkumu deníku Wall Street Journal a společnosti Harris Interactive věří Američané, že elektronické lékařské záznamy mohou výrazně snížit chybovost v ošetření a jejich obavy o přestoupení soukromí oslabují.

I když více jak polovina z dotázaných je toho názoru, že takové záznamy stěžují zachování soukromí, oproti roku 2006 má tento názor o 10 % méně respondentů. Větší počet dotázaných věří, že výhody takových záznamů převáží rizika.

Také doufají, že další technologické výstřelky podporují kvalitu zdravotní péče. Například tři čtvrtiny si oblíbily dojednání návštěvy lékaře přes Internet a korespondují si s lékaři e-mailem. 56 % z nich přesto stále nemá elektronické záznamy.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight