Aby vaše firma neskončila jako Titanic

Příběh Titaniku známe asi všichni. Největší loď své doby, která byla považována za nepotopitelnou, narazila během jedné chladné noci na ledovec a potopila se. Nebyl to však ledovec, co poslalo Titanic ke dnu – bylo to selhání jejího velení. Autor v článku popisuje, z čeho se můžeme v příběhu Titaniku poučit.
* Vedení je vždy odpovědné – odpovědnost se nedá delegovat. Vedoucí manažer není jen figurka – je to kapitán celé společnosti. Musí umět naslouchat svým podřízeným a poradcům, kteří jej často správně varují před nebezpečím.
* Velikost firmy může být spíše přítěží. Čím je firma větší, tím je složitější její organizace a narůstá byrokracie. Současné podniky musí být pružné.
* Totéž platí o hierarchické struktuře firmy. Nedělejte rozdíly mezi vyšším a středním managementem, nadřízenými a podřízenými, nezřizujte oddělená parkoviště pro management a pro dělníky. Snažte se motivovat lidi tak, aby se uměli dívat stejným směrem.
* Nemyslete si, že už všechno umíte a že se už nic nemůžete naučit. Vždy je možné se dále zlepšovat. Snažte se připravit na všechny neočekávané události.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com