5 tipů, jak vést rozmanitý tým složený z různých typů osobností

Rozmanitost je v jakémkoliv týmu žádaná. Čím více je v týmu zastoupeno názorů, přístupů a členů různých demografických skupin, tím flexibilnější dotyčný tým je. A tím je také schopnější čelit nejrůznějším možným výzvám, které ho čekají. Zde je pět tipů, jak vést rozmanitý tým, který je složený z různých druhů osobností.

Ilustrační snímek

Tyto tipy uveřejnil server ManagementToday.

Vytvořte inkluzivní pracovní prostředí

Aby se pracovníci mohli cítit v kolektivu dobře a aby mohli naplno využít potenciálu svého individuálního talentu, musí být prostředí, ve kterém pracují, co možná nejvíce inkluzivní. Manažeři by měli vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře, když mohou všichni sdílet své názory a nápady, a kde je zpětná vazba vítána.

Važte si rozdílů v přístupech jednotlivých lidí a reflektujte tyto rozdíly ve vašem manažerském stylu

Členové týmu přinášejí jedinečné pohledy a zkušenosti. Jako manažer musíte tyto rozdíly vnímat, vážit si jich a reflektovat je v tom, jak svůj tým vedete a jak k jednotlivým pracovníkům přistupujete.

Umožněte pracovníkům vhodné individuální vzdělávání

Rozdílné priority, přístupy a dovednosti musíte reflektovat i v tom, jakým způsobem umožníte svým podřízeným se vzdělávat a rozvíjet. U týmu, který je složený z velmi různorodých typů lidí s rozdílnými potřebami, neuspěje univerzální školení, které je pro všechny stejné a nereflektuje individuální potřeby pracovníků.

Ke všem pracovníkům se chovejte se stejnou mírou respektu a nikomu nenadržujte

Toto pravidlo platí u vedení jakéhokoliv týmu. Ale u vedení různorodého týmu je ještě klíčovější. Nikomu nenadržujte a vyvarujte se časté chyby, kterou manažeři nevědomky dělají – a sice, že si oblíbí pracovníka, který se nejvíce podobá jim samotným.

Vybudujte si vztahy se svými podřízenými na individuální úrovni

Coby manažer si musíte vybudovat vztahy se všemi svými podřízenými na individuální úrovni. Při interakci s jednotlivými podřízenými pak používejte takový komunikační styl, který jim nejvíce vyhovuje, a berte vždy v potaz specifické potřeby a vlastnosti svých podřízených.-mm-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today