5 rad pro vytvoření úspěšného týmu

Úspěšný pracovní tým je podmínkou úspěšného chodu firmy. Vytvoření takového týmu je ale složitější, než pouhé přijetí talentovaných lidí. Znamená to angažovat talentované osoby, které budou spolupracovat, sdílet a vyvíjet podnikové vize. Znamená to také vyvíjení motivačních snah ve smyslu udržování kontaktů mezi pracovníky, možnost otevřené diskuse a monitorování negativních vnitrofiremních postojů.

Článek shrnuje vytvoření úspěšného pracovního týmu do pěti doporučení:
1. Přijímejte talentované lidi, nikoli však „sólové hráče“.
2. Zasvěcujte pracovníky do firemních vizí.
3. Svolávejte časté schůze.
4. Podporujte spolupráci.
5. Sledujte faktory ohrožující týmovou spolupráci.

Chcete-li vytvořit úspěšný tým, nestačí pouze informovat pracovníky o podnikových cílech. Do těchto cílů je zaměstnance třeba přímo vtáhnout. Vedoucí pracovníci by měli podřízené neustále seznamovat s budoucími plány firmy a možnými strategiemi pro jejich dosažení. Měli by též zdůrazňovat, co přesně v dané situaci znamená a vyžaduje úspěšná práce týmu. K tomu slouží mítinky a schůze týmu, ale i podnikové večírky a oslavy za přítomnosti co největšího počtu pracovníků i veřejnosti.

Jednotlivé pracovníky nejlépe přimějete k úspěšné spolupráci, budete-li podporovat jejich vzájemné formální i neformální interakce. Můžete je například přizvat k náboru nových posil týmu, vytvořit pro ně specifické schéma pobídkových plateb a neomezovat je v běžných denních kontaktech. Tým je nutné neustále sledovat a bojovat tak proti vzniknuvším jevům, jako je žárlivost, závist, nedůvěra nebo cynismus, které mohou jeho práci jen poškodit. Následně je pak nutné vytvářet motivační strategie proti takovým negativním postojům.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown