5 cest k úspěšné změně na pracovišti

Mezi nejčastější příčiny neúspěchu při zavádění změn na pracovištích patří nedostatečná připravenost firem, nepřipravenost nejvyššího vedení, nejasný směr a zaměření, nedostatek zdrojů a nedostatečně rozvinuté strategie vzdělávání a udržitelnosti. Jak tedy efektivně zavádět změny?

- Určete připravenost organizace. Právě připravenost organizace je klíčem k úspěšnému zavádění změn. Zvažte objem změn, které u vás proběhly v posledních letech a ptejte se, jak se to projevilo na infrastruktuře, zda máte systémy pro podporu či dostatek zdrojů pro přijetí dalších změn. Jaké další změny potřebujete zavést? Jak je budou vnímat interní i externí zákazníci? Jaký bude jejich krátkodobý i dlouhodobý finanční dopad?

- Připravte manažery na zavedení změny. Manažery je třeba školit, jak zacházet se změnami. Nepředpokládejte, že si poradí sami. Je důležité, aby uměli pracovat se svými pocity i pocity zaměstnanců. Zásadní je, aby rozuměli současnému a očekávanému stavu firmy.

- Komunikujte často a opakovaně. Nedostatečná komunikace může vést až ke ztrátě dobrých zaměstnanců. Když se totiž v rámci firemní šeptandy dozvědí, že mohou přijít o budoucí příležitosti, oprašují nejlepší lidé své životopisy jako první.

- Využívejte všechny komunikační kanály. Jednou z nejčastěji přehlížených součástí efektivního zavádění změn je správné využití všech komunikačních médií a metod. Komunikační média by měla zahrnovat e-mail, hlasovou poštu nebo vizuální pomůcky během prezentací. Komunikačními metodami se rozumí komunikace tváří v tvář a také před a po poradách.

- Zaveďte prvky strategického plánování a udržitelnosti. Doby pětiletých nebo desetiletých strategických plánů již minuly. Například díky Internetu dnes totiž změny probíhají mnohem rychleji. Přesto by vaše plány měly zahrnovat podporu probíhajících změn a soustředění na dosažení firemních cílů, veškeré interní faktory (systémy, personál, finance..) a určitý směr a hodnotu. Každý plán by měl odpovídat na otázku, zda je daná aktivita zaměřená na to, co je pro firmu nejdůležitější.

-kk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management