4 příčiny krachu vašich snah o motivaci podřízených

Motivace spočívá v ovlivňování chování zaměstnanců tak, aby dosahovali vyšší výkonnosti, a firmy fungovaly efektivněji.

Motivace, nikoli talent, jak si mnozí mylně myslí, je klíčem k výkonnosti. Nejvýkonnější pracovníci nevynikají díky talentu, ale právě díky motivaci.

Zde se však dostáváme k velkému paradoxu.

I v těch nejlepších firmách světa můžeme pozorovat, že motivace prudce klesá po půl roce pod jedním manažerem. Podle nedávné studie Harvardovy univerzity je to případ 85 % předních světových organizací.

Čím to je a jak to můžeme zlepšit?

Ilustrační snímek

Odpovědi na tyto otázky publikoval Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a ředitel společnosti Hogan Assessment Systems, v zajímavém článku na serveru Harvard Business Review

Uvádí, že manažeři většinou motivují podřízené na základě své osobní intuice a zkušenosti, místo aby se drželi vědeckých poznatků, kterých již v dnešní době máme velké množství. Můžeme dokonce říci, že motivace není umění, ale věda.

Chcete-li k motivaci přistupovat vědecky, začněte odhalením hlavních příčin neúspěchu motivačních technik.

1. Nedostatečné povědomí o vytyčování cílů

Dnešní vědecké poznatky ukazují, že vysoké, ambiciózní cíle fungují jako dobrý nástroj motivace při transakčních činnostech, kdy jsou jasně dané vstupy a výstupy.

Pokud však chcete motivovat lidi, kteří pracují na intelektuálních a kreativních úkolech, dosáhnete vyšší motivace a lepších výsledků tím, že je požádáte, aby ze sebe vydali to nejlepší.

2. Neobjektivní hodnocení výkonnosti

Většina manažerů má tendenci oceňovat lidi, kteří jsou jim podobní. Negativní vliv takového hodnocení na výkonnost, diverzitu a celkovou atmosféru v týmech je zřejmý.

Mezi talentem a oblíbeností zaměstnanců existuje dokonce prokázaná negativní konotace. Lidé bez talentu totiž často vynikají ve schopnosti předstírat, že jsou schopní.

3. Nudná práce

Výkon práce je dnes mnohem více složen z konkrétních měřitelných a předvídatelných součástí. To má své výhody. Vlivem toho se však také práce častěji opakuje, stává rutinou a začíná nudit.

Výzkumy potvrzují, že nudná práce bude nudná vždy, i když se budete snažit zvýšit motivaci pomocí vnějších pobídek, například ve formě peněz. Klíčem k úspěchu nejsou motivační proslovy nebo team building, ale jasná koncepce a přidělování pracovních rolí.

4. Zbytečná zpětná vazba

Neustále slyšíme, jak důležitá pro motivaci je přesná a včasná zpětná vazba. Skutečnost je však taková, že zpětná vazba většinou zaměstnance demotivuje, i když se manažeři vedle kritiky snaží vyzdvihovat pozitivní aspekty výkonnosti svých lidí.

Jakmile je manažer příliš kritický a náročný, stává se pro zaměstnance otravným a ani peníze je nedokáží motivovat.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review