3 tipy, jak si udržet nejlepší zaměstnance

Ilustrační snímek

Když nastavujete a hodnotíte výkonnostní cíle jednotlivých zaměstnanců, řekněte jim, co tyto cíle znamenají pro celou společnost. Zaměstnanci musí cítit, že jejich práce je důležitá – a že je oceňována. Pomozte svým zaměstnancům rozvíjet se, ale pozor, neznamená to, že budete napravovat jejich slabé stránky. Do zaměstnanců se nebojte investovat. Poskytněte jim čas na studium, budou k vám pak loajálnější. Také se ujistěte, že ve vaší firmě jsou některé pozice obsazovány lidmi zevnitř – ale vždy tak, aby bylo jasné, že záleží na výkonech a schopnostech dotyčných jedinců, kteří byli povýšeni, radí web smartblogs.com.

1) Provažte cíle společnosti a jednotlivců

Řízení výkonu je důležité. Podle ankety uskutečněné společností Brandon Hall Group v roce 2014 si 74 % respondentů myslí, že propojení individuálních a celofiremních cílů by mělo být prioritou. Když toto propojení chybí, je obtížné vidět širší souvislosti práce daného zaměstnance. Zaměstnanci se pak cítí odstrčeni, protože jejich úspěch není pevně spojen s úspěchem celé společnosti.

2) Zaměřte se na rozvíjení silných stránek

Společnost by měla rozvíjet silné stránky svých zaměstnanců. Lidé potřebují smysluplně probrat své přednosti se svým nadřízeným. Zaměstnanci se také chtějí rozvíjet. Jejich pracovní prostředí by jim to mělo usnadňovat. Bez šance na rozvoj totiž jen stěží dosáhnou svých kariérních cílů. Ukažte zaměstnancům, že se o jejich silné stránky zajímáte a že jim pomůžete je rozvíjet.

3) Nechte je se učit

Když má člověk práci na plný úvazek, jsou jeho časové i finanční možnosti značně omezeny. Je těžké potom pokračovat v sebevzdělávání. Proto nabídněte flexibilní pracovní dobu či práci z domova. Nabídnutím flexibility svým zaměstnancům skutečně pomáháte. Tyto výhody jim dávají šanci pracovat na sobě a získávat další vzdělání nebo navštěvovat školení.

-jk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com