10 kroků k úspěšnějšímu řízení změn

Jak mohou manažeři pomoci svým týmům s náročnými změnami?

- Angažujte srdce i mozky. Každá změna je psychologická záležitost. Nedokážete-li pro ni získat nadšení i rozum svých lidí, ustrnou někde uprostřed procesu změny.

- Dejte lidem šanci přizpůsobit se. Uvědomte si, že i pozitivní změna si žádá, abychom se něčeho vzdali. Kvalitní change mangement uznává tuto ztrátu jakožto výchozí bod budoucího úspěchu.

- Nezapomínejte na sebe. Změna se týká i vás. Pochopte proto své vlastní reakce a učte se řídit své vlastní zkušenosti konstruktivním směrem, abyste mohli pomoci změnu usnadnit i ostatním.

- Nepřeskakujte jednotlivé fáze. Nesnažte se nic uspěchat. Přijměte skutečnost, že vašim lidem bude určitou dobu trvat, než projdou jednotlivými fázemi změny. Vynechání některé z fází může změnu dlouhodobě výrazně zpomalit.

- Nepoužívejte sebe jako hodnotící kritérium. Různé skupiny budou pravděpodobně v různých fázích přijímání změny – zejména ve srovnání s lidmi, kteří změnu vymýšlejí a zavádějí.

- Upravte svůj přístup na míru. Různé osobnosti budou na změnu reagovat různě. Systém pro odhalování těchto odlišností proto hraje zásadní roli.

- Pochopte psychologický závazek. Každý zaměstnavatel má se svými zaměstnanci psychologickou smlouvu – to, co od sebe obě strany navzájem očekávají. Změny často nutí zaměstnance k úvaze o porušení této smlouvy. Uvědomte si proto, které z částí tohoto závazku jsou pro vaše lidí nejdůležitější a snažte se, aby je změny nepoškodily.

- Vypořádejte se s krátkodobými potřebami. Určete si, čeho je třeba dosáhnout v krátkodobém horizontu. Buďte k týmu otevření, ale hlavně realističtí.

- Vyhněte se řešení „ušitému horkou jehlou“. Rychle řešení nebude mít na většinu lidí dlouhodobý vliv.

- Ujasněte si budoucnost. Čím více informací o tom, co přinese změna, bude tým mít, tím rychleji ji dokáže přijmout.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today