Vyhrajte volný vstup na seminář pro vrcholové manažery "5 příčin nefunkčnosti manažerského týmu"

Je váš top management opravdu týmem, nebo jen skupinou samostatných jedinců? Táhnete skutečně za jeden provaz, nebo si každý z vás jde tak trochu svou vlastní cestou? Zúčastněte se semináře „5 příčin nefunkčnosti manažerského týmu“ od společnosti FBE Praha.

Porada

Ukazuje se, že úspěšnost firem stále více vyžaduje týmovou souhru i mezi členy vrcholového vedení.

Bruce Tuckman ve svém modelu postupného vývoje týmů Forming – Storming – Norming – Performing již před delší dobou popsal, že skupina jednotlivců, natož top manažerů, se nestává týmem automaticky, ale že na budování týmového ducha mezi členy vrcholového vedení, který pak ústí i v hladké a úspěšné fungování firmy, je potřeba poměrně intenzívně pracovat.

Autor několika manažerských bestsellerů Patrick Lencioni nyní navíc přišel s konceptem Pěti příčin nefunkčnosti týmu, kde popisuje nejčastější chyby, které jako manažeři ve vzájemné spolupráci děláme – někdy nechtěně a z nevědomosti, jindy dokonce s dobrým úmyslem.

Společnost FBE Bratislava podpořila vydání této Lencioniho knihy na Slovensku a FBE Praha nyní na základě Lencioniho pozorování připravila intenzívní tréninky a workshopy, které pomáhají manažerským týmům změřit úroveň své funkčnosti a posunout se ve vzájemné spolupráci mnohem hlouběji, než by to bylo možné pomocí teambuildingu, manažerských workshopů, skupinového koučování či podobných aktivit.

Vrcholoví manažeři firem tak mají nyní možnost zakusit 13. 11. v Praze jednodenní trénink, na kterém budou moci prozkoumat všech pět nejčastějších příčin nefunkčnosti manažerských týmů, zvážit, nakolik se týkají i skupiny jimi řízených vedoucích a rozhodnout se, zda tento přístup chtějí využít pro svůj top manažerský tým i ve své firmě a realizovat plnou dvoudenní verzi se svým týmem.

Soutěžte o 1 volný vstup na seminář "5 příčin nefunkčnosti manažerského týmu"

Jak dosáhnout, aby manažerský tým táhl za jeden provaz? Aby top manažeři opustili komínové myšlení podle oddělení a zaměřili se na společné firemní cíle. Jak hledat nejlepší řešení, pokud se bojíme konfrontace? Jak dosáhnout dobré firemní kultury, když se manažeři distancují od společných rozhodnutí? Pokud máte odvahu vydat se s vaším top managementem na cestu k funkčnímu a efektivnímu týmu vedení, tak zde můžete začít. 

Zodpovězte do 5. října 2018 jednoduchou soutěžní otázku v našem formuláři a získejte jeden volný vstup na seminář od společnosti FBE Praha: "5 příčin nefunkčnosti manažerského týmu", který se koná 13. listopadu 2018 v Praze. Z účastníků soutěže bude vybrán jeden výherce.

Soutěž už byla ukončena. Výherkyní je paní Jitka D. ze společnosti Ljunghall. Gratulujeme! 

Cílem semináře je dát top manažerům podněty, jak:

  • zlepšit spolupráci ve svém manažerském týmu,
  • posílit důvěru a otevřenou komunikaci mezi členy vedení,
  • zvýšit osobní i vzájemnou odpovědnost,
  • zesílit tah na společné cíle.

V průběhu semináře budeme řešit základní charakteristiky soudržného a výkonného manažerského týmu:

  • důvěra,
  • svobodná konfrontace,
  • závazek a angažovanost,
  • vzájemná odpovědnost a zpětná vazba,
  • zaměření na výsledky.

Program: 
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 13:00 První část semináře
13:00 – 14:00 Oběd a sdílení zkušeností
14:00 – 17:00 Druhá část semináře

Datum: 13. listopadu 2018, 9.00 – 17.00 hod.
Místo konání: Plaza Alta Hotel, Ortenovo nám. 22, 170 00, Praha 7
Cena: 8.888,- Kč + DPH

Vaši přihlášku, popřípadě vaše dotazy, zašlete, prosíme, e-mailem na fbe@fbe.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2018.

Účastníci semináře o něm řekli

„Netušili jsme, že za jeden či dva dny se dá dojít tak hluboko v oblasti prohloubení vzájemné důvěry a vyjasnění si různých nedorozumění, animozit a individuálních rozdílností.“

„Líbil se mi model domku důvěry, který jasně znázornil, na čem stojí vzájemná důvěra mezi členy manažerského týmu a jak jsme na tom konkrétně my u nás. Toto měření míry vzájemné otevřenosti, zranitelnosti a důvěry bylo zpočátku trochu bolestivé, ale velice se vyplatilo díky odstranění těch nejvýraznějších třecích ploch mezi členy týmu.“

„Líbila se mi vzájemná konfrontace, ke které nás lektor cíleně povzbuzoval a místy i šikovně provokoval, takže postupně byla stále otevřenější a svobodnější a díky tomu se nám podařilo prozkoumat různá temná místa dosavadní vzájemné komunikace. Podařilo se nám odhalit a zveřejnit několik dříve obávaných témat. Dokonce se nám podařilo vytvořit si jakási pravidla svobodné komunikace o nepříjemných věcech, která se nám v každodenním životě už začínají osvědčovat.“

„Oslovil mě princip, že i když osobně s něčím nesouhlasíme, tak pokud jsme věc na poradě vedení otevřeně s náležitou konfrontací probrali, budeme pak všichni stát za společně dohodnutým řešením. V tom jsme často selhávali.“

 „Získali jsme takový radar – měřítko, kde se nacházíme a v čem se můžeme jako jednotlivci i tým zlepšovat. Seminář byl něco mezi tréninkem a workshopem – po každé tréninkové a inspirativní části následovala aplikace do praxe a zadání pro každého z nás na dobu do dalšího setkání. V tréninku se pravidelně střídala zážitková část, její analýza a návazné ‚action steps.‘“

„Jedinečné bylo, že se semináře zúčastnil tým spolu se svým šéfem, takže jsme měli možnost i jemu leccos otevřeně ‚nasypat¨ bez nebezpečí, že by se to obrátilo proti nám – naopak, naše vztahy to spíš posílilo.“

„Silný byl moment, kdy jsme ostatním odhalovali svá slabší místa, nedostatky a selhání a velmi léčivé bylo zažít přitom přijetí a porozumění, na místo obávané dehonestace.“

„Program skvěle propojuje tak osobní a emocionální téma, jako je vzájemná důvěra v manažerském týmu, individuální osobní zralost, s důrazem na sledování společných KPIček. V tom mi připadal velmi dobře vyvážený.“