Proč je e-mail pro byznys lepší než telefon

Kvalitní komunikace je v obchodní sféře více než důležitá. Jak ale v byznysu nejefektivněji komunikovat? Na tuto otázku se zaměřil nedávný výzkum americké společnosti META Group. Výzkum se snažil zjistit, kterou formu komunikace obchodníci upřednostňují a proč. Nakonec ukázal, že 80 % dotázaných dává při obchodu přednost e-mailu před telefonem a nemožnost používání elektronické pošty by jim vadila daleko více než nefungující telefony. E-mailu dávají přednost ze tří základních důvodů:

- e-mail usnadňuje komunikaci s více zúčastněnými stranami,
- komunikace prostřednictvím e-mailu je rychlejší,
- e-mail má písemnou formu a slouží rovnou jako záznam o určitém jednání.

Pro organizace je v současné době podle výsledků výzkumu důležité zajistit prostředí elektronické pošty stejnou stabilitu, jakou dnes vykazuje komunikace telefonická. V této souvislosti hovoří zejména o ochraně před spamem, e-mailovými bombami, počítačovými viry a selháními podnikových informačních systémů. Jistý problém stále zůstává i s archivací odeslaných a přijatých obchodních e-mailů. Obchodníci se proto svých telefonů zcela nezříkají. Používají je proto, že jsou v některých případech pořád více osobní a vytvářejí srozumitelnější kontext dané situace.

Obchodní komunikace se velmi rychle vyvíjí a mění. Elektronická pošta stále více nahrazuje faxování, technologie VoIP (Voice over Internet Protocol) pak klasické telefonování. Na vzestupu je stále i využívání mobilních telefonů a technologií posílání textových zpráv v reálním čase, tzv. Instant Messaging.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today