MotivP Business Brunch: Jak být tvrdý na problém, a přitom zůstat měkký na lidi?

Všichni chybujeme. Správný lídr by měl být k chybám tolerantní a namísto pomyslného „sekání přes prsty“ přispívat k vytváření důvěrného a psychicky bezpečného prostředí, ve kterém se problematické situace vyřeší snáze. Aby to bylo možné, je potřeba se naučit oddělovat chybu od člověka. Právě na toto téma se soustředil i historicky čtvrtý tematický online MotivP Business Brunch s podtitulem: „Tvrdý na problém, měkký na lidi“, kterým účastníky v prostředí aplikace Microsoft Teams provedl František Hroník společně s hosty.

Motiv P virtuální Business Brunch

Vlastnosti člověka a jeho chování nejsou totéž

Jak se říká, chybami se člověk učí. I samotní lídři by se měli naučit své chyby přiznávat a sdílet s ostatními. Nikdo totiž není neomylný. Ale jak definovat chybu? A když problém vážně nastane, řešíme opravdu jen danou situaci, anebo k ní přikládáme hodnoty i na základě toho, kdo to celé způsobil?

Chybu každý subjektivně vnímáme jinak, nahlížíme na ni z více úhlů. Společné diskutování nad ní tak vlastně bývá často poměrně velmi emocionální záležitostí. František Hroník proto uvedl, že pro manažera je klíčové, aby se naučil především rozlišovat to, jaký člověk je, od jeho chování. Zkrátka, aby dokázal porozumět motivům druhého, než začne vynášet soudy a zdůraznil zároveň dobré úmysly na obou stranách. Jen díky tomu se může oprostit od komunikace plné výčitek, obviňování, devalvace, generalizace, manipulace nebo poučování, které výsledku rozhodně neprospějí.

Pokud manažer člověku nějakou chybu vytýká, měl by k němu přistupovat individuálně a zároveň si udržet odstup od vlastních pocitů. Reakce by měla být citlivá, respektující, aby bylo jasné, že výčitky neplatí vůči osobě, avšak jsou tvrdě mířeny proti problému, který by v závislosti na dané chybě mohl nastat,“ uvedl.

Oddělení problému od člověka je proto jediným možným základem vzájemného porozumění, díky čemuž se vyvarujeme tomu, že nám káraná osoba naši kritiku sice odkývá, ale prakticky nepřijme – nedostaneme člověka „do tahu“.

Někteří manažeři mají pocit, že být tvrdý od začátku při řešení situace, nese své výsledky. Podle psychologa Františka Hroníka je však nutné v počátku nepříjemných hovorů nechat prve emoce vyklidnit. Pokud je druhá strana například rozrušena, neuspokojíme ji rázem s tvrdými argumenty, nýbrž musíme nejprve pocity přijmout a zpracovat. Následně můžeme vložit do jednání strukturu. Jinými slovy pevné vedení znamená být dominantní i vztahový zároveň.

Příklady, Motiv P

Na druhou stranu ve snaze oddělit problém od člověka nemůžeme diskuzi otevírat ani přehnaným poklonkováním. Z obecné praxe lidé pak čekají nějakou fintu a jsou nedůvěřiví. Je potřeba si jasně určit, co chci komunikovat, hovořit přímo a s konkrétními mantinely a také dát prostor druhé straně, aby se do řešení zapojila – předat jí odpovědnost, vyhnout se mikromanagementu.

Tři principy efektivního leadershipu

1. Vnášení struktury – obnáší jasnou orientaci na problém a zároveň uplatňování vlastní neformální autority, skrze níž dává lídr najevo, že je schopen i o nejistotě hovořit s jistotou, je v souladu se svými činy a má energii dotáhnout věci do konce.

2. Zatížení odpovědností – zakládá na budování commitmentu a schopnosti vytvářet takové prostředí, ve kterém si bude druhá strana moci vytvářet sama zadání, aby mohla situaci řešit, aniž by čekala, až dostane návod.

3. Respekt a blízkost – umožňuje odpoutat vlastní emoce od samotného člověka, tzn. být měkký na lidi a získat je pro věc.

Samotné zadání řešení by pak mělo být proklamováno naprosto jasně, bez průtahů. Klíčová je podle Františka Hroníka nejen vlastní komunikace cílů a jejich odůvodnění, ale také pochopení možných limitů a bariér, sdílení výsledků a zároveň nastavení prvních kroků, kterými se situace začne řešit.

Program zpestřili dále i dva zajímaví hosté, kteří se, byť vzdáleně, do diskuze připojili. Peter Palušák, kněz a zakladatel neziskové organizace žeLIVE, v rámci sdílení své zkušenosti k tématu vyzdvihl především nutnost umět druhé náležitě ocenit – doslova „roztopit je láskou“, aby měli motivaci věci řešit a dotahovat. Lenka Šťastná, zakladatelka konference Equal Pay Day ČR, pak pohovořila o tématu rovnosti mužů a žen, které je stále tak trochu tabuizované, a hledání způsobů jeho efektivní komunikace a budování povědomí mezi různými zainteresovanými skupinami.

Jarní MotivP Business Brunch, který se tentokrát přenesl do virtuálního světa, nabídl během tří pocitově krátkých hodin opětovně notnou dávku inspirace osvěženou nejen vstupy hostů, ale také zapojením vědomostního kvízu pomocí aplikace Kahoot.it. Těšíme se opět na další akci, která se uskuteční v květnu a tentokrát bude zaměřena na téma Zdravá firma.