Jak technologie vedou ke zvýšení nerovnosti v příjmech? (2/2)

Příjmové nerovnosti jsou do jisté míry poháněny nerovnostmi mezi firmami. V současné době narůstá technologická propast mezi vedoucími firmami a firmami, které je jen dobíhají. V minulém článku jsme viděli, že výdaje na výzkum a vývoj jsou koncentrovány v poměrně malém počtu firem. Lidé, kteří pro tyto firmy pracují, pak mají podstatně vyšší platy bez ohledu na svou roli.

Ilustrační snímek

Nejvíce však stále získávají akcionáři, investoři a top manažeři těchto firem. Pokud jde o rozdělování příjmů, tito lidé už tak jako tak jsou mezi těmi nejbohatšími. To je také důvod, proč globální firmy navzájem soutěží o nejlepší talenty. Výsledkem je, že odměny lidí s nepatrně lepšími schopnostmi jsou ve všech špičkových firmách značné.

Existují ještě dva další mechanismy, které propojují koncentraci trhu s odměňováním vedoucích pracovníků:

  • Odškodnění za vyšší riziko: existuje šance, že některý nový hráč využije technologie k disrupci a převezme tak celý trh. Vedoucí pracovníci jsou proto vysokými odměnami odškodněni za přebrání tohoto rizika. Musejí se snažit ochránit tržní pozici firmy.
  • Nedostatečná corporate governance může posilovat manažery, kteří začnou ve svých pozicích dobývat rentu. Manažeři pracující v několika málo globálních kolosech tak mají obrovskou moc.

Podle článku na webu MBA školy INSEAD jsou inovace samozřejmě stále prospěšné pro celou ekonomiku. Daňové a inkluzivní politiky pomáhají sdílet výhody a zisky, které rozvoj technologie přináší, napříč celou společností. Zdá se, že společná prosperita je nutná k tomu, aby podniky nebo dokonce celé národy zůstaly konkurenceschopné. Egalitářské společnosti umožňují více lidem získávat nezbytné dovednosti a znalosti. V pracovištích, které si zakládají na inkluzi, se zase dosahuje vyšší produktivity práce.

Vzhledem k tomu, že firmy jsou hlavním hnacím motorem prosperity, corporate governance poskytuje vedoucím pracovníkům a akcionářům značnou moc. Alternativní způsoby zaměstnávání sice nabízejí flexibilitu, ale zároveň leckde podkopaly roli firem jako institucí, které ve společnosti zajišťovaly více rovnoměrné rozdělení příjmů. Dříve totiž poskytovaly i málo kvalifikovaným zaměstnancům s nižšími mzdami relativně vysoké odměny.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jak technologie vedou ke zvýšení nerovnosti v příjmech? (1/2)

Aktuální

Jak technologie vedou ke zvýšení nerovnosti v příjmech? (2/2)